Lönegårdsberget

Lönegårdsberget nordväst om Jönköping sägs varit en ättestupa. Klippan är nästan 60 meter hög och finns omnämnd i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige från mitten på 1800-talet som en ättestupa.

”Till åminnelse är denna sten rest af R. E. R. Invid landsvägen midt för Strand står en milsten från Carl XLs eller Carl XIIs tid. På Lönneberget å Hulsingstorps egor finnes en brådstörtning mot Räflingesjön af omkring 190 fots höjd, hvilken säges fordom varit en ättestupa.”

Källa: http://runeberg.org/hgsl/6/0212.html

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/505664ba-2a1d-46e5-ab0d-b13f0988400f

Karta till Lönegårdsberget

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Fjällstorps raststuga

Fjällstorps raststuga är en övernattningsstuga som ligger längs John Bauer leden i Jönköpings län. Leden är en del av Smålandsleden och har fått sitt namn efter konstnären John Bauer som hämtade inspiration till sina trolska motiv i dessa trakter. Leden passerar flera gamla torp, vattendrag, Tegnértornet och Röttle by.

Dödaspringet

Dödaspringet sägs vara en ättestupa mellan Jönköping och Gränna. I "Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige" från mitten på 1800-talet berättas: ”Det s. k. »Dödssprånget», förmodligen en gammal ättestupa, är en 100 fots djup spricka i berget vid Wettern, med eu lodrät vägg i norr, men den södra något sluttande, så att öppningen, som ofvantill är 25 fot, nedtill endast är 5 till 6.”

Röttle vattenfall

Röttle vattenfall ligger i Röttle by strax söder om Gränna. Här faller Röttleån över en klippa innan den rinner ut i Vättern. Vattenfallet som ligger mycket vackert i en lummig ravin och är mycket uppskattat av fotografer. Fallhöjden på vattenfallet är ca 12 meter men den totala fallhöjden på Röttleån ner mot Vättern är högre på grund av flera mindre forsar och fall.

Lundaberget

Lundaberget strax öster om Huskvarna sägs har fungerat som ättestupa. I "Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige" från mitten på 1800-talet berättas: ”På Hakarps egor har man träffat en 24 alnar djup ättestupa med ett altare samt flera ålderdomslemningar.”

Jutafallen

Jutafallen eller Jutefallen är det översta av Huskvarnafallen. Fallet är ungefär 12 meter högt och faller i flera steg.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.