Lundaberget

Lundaberget strax öster om Huskvarna sägs har fungerat som ättestupa. I “Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige” från mitten på 1800-talet berättas: ”På Hakarps egor har man träffat en 24 alnar djup ättestupa med ett altare samt flera ålderdomslemningar.”

Följande berättas om klippan i “Anteckningar om svenska qvinnor” från 1864: ”Stake, Karin. I Hakarps socken i Småland finnes, vid Lunnaberget, en ättestupa, ofvanpå hvilken en häll ligger. Utför denna ättestupa, berättar sägnen, har fru Stake låtit i spiktunna nedrulla en dömd ”undersåte”. Då hon stod lik, kom Lucifer och dansade med henne. Då liket fördes öfver Dummemåsse till familjgrafven, ropade en röst till kusken: ”Släpp tömmarne! Låt gå!” Han släppte och föll i förskräckelsen ned från likvagnen. Både hästar, vagn och lik försvunno då i måssen.”

Källa: http://runeberg.org/hgsl/5/0434.html

Källa: http://runeberg.org/sqvinnor/0387.html

Källa: https://attestupor.com/2014/02/05/86-lundaberget-lunnaberget-stensholm-hakarp-tveta-huksvarna-jo%cc%88nko%cc%88ping-sma%cc%8aland-r/

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/917a6ca9-5846-4c2f-a015-ba094d5fb640

Karta till Lundaberget

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Kapten Elins grotta

Kapten Elins grotta ligger i Bankeryd nordväst om Jönköping längs Vätterns kant. Grottan som även kallats för Capitens kammaren ligger hög upp upp på en brant bergssida. Det är endast möjligt att ta sig till grottan med hjälp av en stege. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/5eef00cc-53c1-4811-9972-21584cacc295

Lönegårdsberget

Lönegårdsberget nordväst om Jönköping sägs varit en ättestupa. Klippan är nästan 60 meter hög och finns omnämnd i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige från mitten på 1800-talet som en ättestupa. ”Till åminnelse är denna sten rest af R. E. R. Invid landsvägen midt för Strand står en milsten från Carl XLs eller Carl XIIs […]

Spexeryds gruvor

Spexeryds gruvor är samlingsnamnet för flera mangangruvor i området Ludviksbergsgruvan, Jakobsbergsgruvan & Hohultsgruvan. 1819 hittades mangan i området, därefter skeddes brytning fram till slutet av andra världskriget. Idag finns rester av både byggnader och gruvhål på platsen. Källa: http://uenorrasmaland.blogspot.com/2009/01/manganitgruvan-i-spexeryd.html Källa: http://www.nth.se/foto/spexeryd/

Dödaspringet

Dödaspringet sägs vara en ättestupa mellan Jönköping och Gränna. I “Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige” från mitten på 1800-talet berättas: ”Det s. k. »Dödssprånget», förmodligen en gammal ättestupa, är en 100 fots djup spricka i berget vid Wettern, med eu lodrät vägg i norr, men den södra något sluttande, så att öppningen, som ofvantill […]

Näs slott

Anläggningen uppfördes som kungaresidens under 1100-talet. Möjliga byggherrar var Sverker den äldre och hans son Karl Sverkersson. Borgen markerar en övergång till större och bekvämare slottsbyggnader och är den första i sitt slag. De flesta medeltida källor är ense om att borgen, särskilt i början av 1200-talet, stod i centrum för den svenska kungamakten. Detta var Sveriges första riksborg […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *