Lundaberget

Lundaberget strax öster om Huskvarna sägs har fungerat som ättestupa. I ”Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige” från mitten på 1800-talet berättas: ”På Hakarps egor har man träffat en 24 alnar djup ättestupa med ett altare samt flera ålderdomslemningar.”

Följande berättas om klippan i ”Anteckningar om svenska qvinnor” från 1864: ”Stake, Karin. I Hakarps socken i Småland finnes, vid Lunnaberget, en ättestupa, ofvanpå hvilken en häll ligger. Utför denna ättestupa, berättar sägnen, har fru Stake låtit i spiktunna nedrulla en dömd ”undersåte”. Då hon stod lik, kom Lucifer och dansade med henne. Då liket fördes öfver Dummemåsse till familjgrafven, ropade en röst till kusken: ”Släpp tömmarne! Låt gå!” Han släppte och föll i förskräckelsen ned från likvagnen. Både hästar, vagn och lik försvunno då i måssen.”

Källa: http://runeberg.org/hgsl/5/0434.html

Källa: http://runeberg.org/sqvinnor/0387.html

Källa: https://attestupor.com/2014/02/05/86-lundaberget-lunnaberget-stensholm-hakarp-tveta-huksvarna-jo%cc%88nko%cc%88ping-sma%cc%8aland-r/

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/917a6ca9-5846-4c2f-a015-ba094d5fb640

Karta till Lundaberget

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Huskvarnafallen

Huskvarnafallen är ett antal vattenfall som ligger i Huskvarnaån i Huskvarna. Totalt har fallen en fallhöjd på 116 meter. Det högsta fallet heter Slipstensfallet och är 21 meter högt.

Dunkehallafallet

Dunkehallafallet är ett vattenfall i Dunkehallaån i Jönköping. Vattenfallet faller 28 meter ner i Dunkehallaravinen. Här har funnits ett flertal olika kvarnar och andra industrier som utnyttjat vattnets kraft. Flera av kvarnbyggnaderna finns fortfarande kvar.

Prostkvarnsfallet

Prostkvarnsfallet är fem meter högt vattenfall i Jönköping. Fallet ligger i Dunkehallaån. Sitt namn har fallet fått från en kvarn som låg här på 1600 och 1700-talet som var löneförmån för kyrkoherden i Kristine kyrka.

Fallet i Torsviksån

Torsviksån strax söder om Jönköping finns ett mindre vattenfall.

Kapten Elins grotta

Kapten Elins grotta ligger i Bankeryd nordväst om Jönköping längs Vätterns kant. Grottan som även kallats för Capitens kammaren ligger hög upp upp på en brant bergssida. Det är endast möjligt att ta sig till grottan med hjälp av en stege.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.