Lundaberget

Lundaberget strax öster om Huskvarna sägs har fungerat som ättestupa. I ”Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige” från mitten på 1800-talet berättas: ”På Hakarps egor har man träffat en 24 alnar djup ättestupa med ett altare samt flera ålderdomslemningar.”

Följande berättas om klippan i ”Anteckningar om svenska qvinnor” från 1864: ”Stake, Karin. I Hakarps socken i Småland finnes, vid Lunnaberget, en ättestupa, ofvanpå hvilken en häll ligger. Utför denna ättestupa, berättar sägnen, har fru Stake låtit i spiktunna nedrulla en dömd ”undersåte”. Då hon stod lik, kom Lucifer och dansade med henne. Då liket fördes öfver Dummemåsse till familjgrafven, ropade en röst till kusken: ”Släpp tömmarne! Låt gå!” Han släppte och föll i förskräckelsen ned från likvagnen. Både hästar, vagn och lik försvunno då i måssen.”

Källa: http://runeberg.org/hgsl/5/0434.html

Källa: http://runeberg.org/sqvinnor/0387.html

Källa: https://attestupor.com/2014/02/05/86-lundaberget-lunnaberget-stensholm-hakarp-tveta-huksvarna-jo%cc%88nko%cc%88ping-sma%cc%8aland-r/

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/917a6ca9-5846-4c2f-a015-ba094d5fb640

Karta till Lundaberget

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Dunkehallafallet

Dunkehallafallet är ett vattenfall i Dunkehallaån i Jönköping. Vattenfallet faller ner i Dunkehallaravinen.

Prostkvarnsfallet

Prostkvarnsfallet är ett litet vattenfall i Jönköping. Fallet ligger i Dunkehallaån.

Kapten Elins grotta

Kapten Elins grotta ligger i Bankeryd nordväst om Jönköping längs Vätterns kant. Grottan som även kallats för Capitens kammaren ligger hög upp upp på en brant bergssida. Det är endast möjligt att ta sig till grottan med hjälp av en stege.

Lönegårdsberget

Lönegårdsberget nordväst om Jönköping sägs varit en ättestupa. Klippan är nästan 60 meter hög och finns omnämnd i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige från mitten på 1800-talet som en ättestupa.

Hassafall

Hassafall är ett vattenfall som ligger söder om Jönköping. Vattenfallet ligger i Sandserydsån som på ungefär 2 km faller 110 meter och bildar flera fall.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.