Lyckå slottsruin

Lyckå slottsruin är en rest från tiden då Blekinge var danskt. Lyckå slott var en danskt slott intill den lilla danska staden Lyckå stad. Lyckå stad nämns första gången 1449, då Blekinge delades in två län, Sölvesborgs och Lyckå.

Lyckå slottsruin

År 1545 fick länsherren i Lyckå, Ebbe Lnudsen Ulfelt en kungligt befallning att ”med det första, honom är möjligt, bygga ett fast hus …, som kan hållas för bönder om något upplopp blev”. Denna nya borganläggning skulle ersätta en äldre anläggning strax norr om platsen.

Lyckå slottsruin

Det gick dock trögt med byggt och först på 1560-talet var borgen färdigställd. Borgen bestod av en rektangulär stenbyggnad i flera våningar med två motställda torn. På tre sidor fanns vatten naturligt och på den fjärde grävdes en vallgrav.

Under det nordiska sjuårskriget år 1564, belägras och intas Lyckå slott av svenska trupper. Borgen plundras och bränns, men redan samma år återtas den av danskarna och rustas upp.

Lyckå slottsruin

Borgen får sitt slut år 1600 då Lyckå fråntas sina stadsprivilegier till förmån för Kristianopel. Då flyttar också länsherren dit och Lyckå slott raseras.

Mellan 1938 och 1940 genomfördes arkeologiska utgrävningar vid Lyckå slottsruin och de återstående väggarna frilades. Bland fynd finns en hjälm i järn en så kallad ”morion” och en samling av ett 50-tal silvermynt.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lyck%C3%A5

Källa: Skyltar på platsen

Karta till Lyckå slottsruin

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Galtegryt

Galtegryt eller Galte gryta är en blockgrotta i Karlskrona. Grottan ligger i ett område med många stenblock och det finns flera mindre grotta på platsen. Men det största heter Galtegryt och är 12 meter lång.

Grims hålor

Grims hålor, även känt som Grims grottor ligger längst ut på Verkö i Karlskrona. I en stor samling klippor och klippblock har flera grottor i olika storlekar skapat. Några får man krypa in i andra krävs att man klättrar ner i, den största är stor nog att gå raklång i. På botten av flera grottorna kan det vara blött.

Jätten Snopps grotta

Jätten Snopps grotta ligger på Snoppsberget i Rödeby strax norr om Karlskrona. Grottan har skapats under några stora klippblock. Sägnen berättar att har bodde jätten Snopp och hans gumma. Detta var på den tiden när de byggt Rödeby kyrka. När jätten fick höra kyrkklockorna ringa blev han så förtretad att han slet upp en stor sten och slängde den mot kyrkan. Men stenen nådde inte fram. Den föll ner i en å

Tjurkö Båtkyrkogård

Tjurkö Båtkyrkogård ligger på Tjurkö i skärgården utanför Karlskrona. På platsen ligger flera båtar, men de största är Trossö, som använts för skärgårdtrafik i Stockholm och Karlskrona, och Carl som var i bruk fram till 1970-talet.

Ättestupan i Rödeby

Ättestupan i Rödeby ligger norr om Karlskrona. En 20 meter lång och 10 meter hög klippa sägs har ha fungerat som ättestupa. "Enligt ortsbefolkningen har man här kastat ut gamla och orkeslösa."

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.