Lyckå slottsruin

Lyckå slottsruin är en rest från tiden då Blekinge var danskt. Lyckå slott var en danskt slott intill den lilla danska staden Lyckå stad. Lyckå stad nämns första gången 1449, då Blekinge delades in två län, Sölvesborgs och Lyckå.

Lyckå slottsruin

År 1545 fick länsherren i Lyckå, Ebbe Lnudsen Ulfelt en kungligt befallning att “med det första, honom är möjligt, bygga ett fast hus …, som kan hållas för bönder om något upplopp blev”. Denna nya borganläggning skulle ersätta en äldre anläggning strax norr om platsen.

Lyckå slottsruin

Det gick dock trögt med byggt och först på 1560-talet var borgen färdigställd. Borgen bestod av en rektangulär stenbyggnad i flera våningar med två motställda torn. På tre sidor fanns vatten naturligt och på den fjärde grävdes en vallgrav.

Under det nordiska sjuårskriget år 1564, belägras och intas Lyckå slott av svenska trupper. Borgen plundras och bränns, men redan samma år återtas den av danskarna och rustas upp.

Lyckå slottsruin

Borgen får sitt slut år 1600 då Lyckå fråntas sina stadsprivilegier till förmån för Kristianopel. Då flyttar också länsherren dit och Lyckå slott raseras.

Mellan 1938 och 1940 genomfördes arkeologiska utgrävningar vid Lyckå slottsruin och de återstående väggarna frilades. Bland fynd finns en hjälm i järn en så kallad “morion” och en samling av ett 50-tal silvermynt.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lyck%C3%A5

Källa: Skyltar på platsen

Karta till Lyckå slottsruin

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Grims hålor

Grims hålor, även känt som Grims grottor ligger längst ut på Verkö i Karlskrona. I en stor samling klippor och klippblock har flera grottor i olika storlekar skapat. Några får man krypa in i andra krävs att man klättrar ner i, den största är stor nog att gå raklång i. På botten av flera grottorna […]

Snopps grotta

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCV3CC Källa: http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/fmi/10101200170001

Ola Sonas grotta

Ola Sonas grotta ligger i Husberget utan för Bromåla i Blekinge. Grottan är ca 15 meter djup. En smal spricka i berget utgör öppningen, där innanför finns ett litet rum. Det finns även några mindre krypbara gångar. Berättelsen om Ola Sona Sunesson Kring Ola Sonas grotta finns många berättelser. När historien utspelar sig är oklart, […]

Anglestue

Lär hysa länets största grottsal på en genomsnittlig bredd av en meter, längden är tolv meter och höjden upp till åtta. Om någon lyckas forcera den smala sprickgången till Lilla Anglestue blir den totala grottlängden omkring 50 meter. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1D0FM Källa: http://www.speleo.se/wp-content/uploads/2013/10/Grottor_i_Sverige_ed_1.pdf

Skaftaskärv

Inom en yta av 60×150 m är berghällen splittrad i ett system av ibland korsande flera meter djupa sprickor. I den centrala delen är de oftast öppna, men särskilt åt NV-NO finns flera kombinerade sprick- och blockgrottor. Längderna är 10-20 m, en större sal är ca 12 m lång, 4 m bred och 2 m […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *