Mölle-Karls grotta

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Mölle-Karls grotta ligger vid Holmesjön nordost om Göteborg. Det berättas att barn och fiskare har övernattat i grottan.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC2D4JE

Källa: https://minnen.se/tema/platser/10517

Källa: http://www.vattlefjall.net/lansk.htm

Karta till Mölle-Karls grotta

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Brattås kyrka

Brattås kyrka är en grotta nordost om Angered. Grottans ingång hög men endast 40 meter bred. Efter ca 3,5 meter smalnar grottan och man kan ta sig ytterligare två meter in. Källa: http://www.vattlefjall.net/lansk.htm Källa: https://docplayer.se/27899686-Miljovards-rapport-1993-6.html

Björsöfallet

Björsöfallet är ett vattenfallet som ligger Björsjön nordost om Göteborg i Vättlefjällsområdet. Vattnet faller här över en klippa i en smal klyfta. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3M09E_the-waterfall?guid=5bbdeaff-4acb-4a92-a409-c63939a12225

Rannefallet

Rannefallet ligger öster om Angered där utflödet från Stora Mölnesjön passerar över en stenhäll på väg ner mot Lärjeån. Strax intill går en del av Bohusleden. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3HJRE_rannefallet?guid=5ced5158-d57f-4d0f-8ee9-bc7996637139

Göpås hål

Göpås hål är en liten grotta öster som Götebrog. Grottan utgörs av ett stenblock som fallit över en stor spricka i berget. Därigenom har det bildat en drygt tre meter lång tunnel skapats. Takblocket har blivit ristat med ett kors och en linje med en båge. Symbolerna har pekat ut riktning för äldre sockengräns (Bergum […]

Bohus fästning

Bohus fästning är numera en ruin av en fästning, som började byggas 1308 för att stärka försvaret av Norges dåtida sydgräns. Ruinen är belägen på en 40 meter hög klippa på Bagaholmen i Nordre älv, vid Göta älvs norra utloppsarm i den sydöstra delen av Kungälv, cirka två mil norr om Göteborg. Fästningen har gett namn åt landskapet Bohuslän. Den har under sin 700-åriga historia kontrollerats av […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *