Månstorps gavlar

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%A5nstorps_gavlar_Sk%C3%A5ne_jorchr.JPG

Månstorp är en urgammal sätesgård, Mogenstrup, vars förste kände ägare tillhörde den danska släkten Hack. Senare tillhörde den medlemmar av släkten Bille, bland andra rikshovmästaren Eske Bille, som 1540–1547 byggde Månstorp med all den tidens lyx. Från danska kronan övergick det som bornholmskt vederlagsgods till den svenska kronan. Slottet förlänades till Skånes generalguvernör, riksamiral Gustav Otto Stenbock, men blev därefter bland annat översteboställe. Under skånska kriget (1675–1679) hade slottet svensk besättning och förstördes av danskarna 1678. Det blev sedan aldrig återuppbyggt, utan förföll alltmer och nu återstår endast en ruin. Ruinen frilades och konserverades 1928–1936.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5nstorps_gavlar

Karta till Månstorps gavlar

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Altarebacken

Altarebacken som ligger vid Hyby öster om Malmö sägs vara platsen för en gammal ättestupa. Platsen finns omnämnd som ättestupa from slutet på 1700-talet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *