Marketorpsgruvan

Det finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Marketorpsgruvan

Marketorpsgruvan är en nerlagd gammal järngruva. Här finns en gruvgång som från början enligt uppgift varit 30 meter lång. Idag kan man gå 10-15 meter in i gången fram till ett igenfyllt gruvhål.

Marketorpsgruvan

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3KP8F_jarngruvan?guid=ac640849-2b5d-4da0-bdfe-31c7eba61f5c

Källa: Eget besök på platsen

Karta till Marketorpsgruvan

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Torkulla kyrka

Torkulla kyrka är en 209 meter lång grotta. Huvudingången leder in i en 10 meter gånger 15 meter stor sal. Från salen finns en utgång åt norr som leder till en sprickgång, via en stor sten som kallas Predikstolen når man en övre våning som kallas Läktaren. Bakom Predikstolen finns en låg krypgång som leder […]

Kammarbergsgrottan

Även känd som Munkgrottan på Ålanäset. Här övernattade munkarna från Ranninge, vilket tillhörde Julita kloster, när de sysslade med ålfiske. Grottan, utgörs av ett rum som bildats av sammanrasadejättestora klippblock. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC6Q71H Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e960ef01-4831-47bf-94d3-fa423aa5299b

Hunnebergsfallet

Hunnebergsfallet är Närkes högsta vattenfall med en fallhöjd på 21 meter. Tidigare fanns här en såg som man fortfarande kan se resterna av. Man bör besöka fallet på våren då det på sommaren bara är en liten bäck. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC100YA_brevens-bruk-hunnebergsfallet?guid=37e58f7e-13ac-4335-9d68-db335d0ad492 Källa: Eget besök på platsen

Sätragruvan

Sätragruvan som göms i Risingeskogen är ett mindre gruvkomplex som fått stå och förfalla sedan sin blomstringstid för 100 år sedan. 1916, under första världskriget, startade AB Kis gruvdrift på platsen för att bryta svavelkis till pappersmassaindustrin, som på grund av kriget hade problem med import. Man hade stora planer för området, det byggdes därför […]

Björnstugugrottan

Björnstugugrottan är ca 7 m lång, 4 m hög och 4 m bred. Grottan bildas av stora flyttblock som är staplade på varandra. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC19KCC Källa: http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/fmi/10050900300001

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *