Martorpsfallet

Martorpsfallen faller i skreva i kalksten på Kinnekulle. Fallen ses bäst på våren då det är mycket vatten. På sommaren kan fallen torka ut helt.

Källa: https://www.platabergensgeopark.se/portfolio/martorpsfallet/

Karta till Martorpsfallet

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Västerplana storäng

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC4ZBAV_picknickplats-vasterplana-storang?guid=7be32597-2606-4218-b0a4-0f23823761cb

Biskopsborgen i Husaby

Biskopsborgen i Husaby byggdes runt 1480 av Brynolf Gerlaksson, biskop i Skara. Borgen var inte biskopens enda, han hade tre andra, det stora Läckö men även Brunnsbo och Säckestad. Borgens livslängd blev dock inte lång, redan 1527 drogs borgen in till kronan i samband med Västerås recess. Troligtvis förstöres den kort därefter. Källa: https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/biskopsborgen-i-husaby/

Lasses grotta

Lasses grotta är delvis grotta, delvis hus, detta är resterna efter den excentriska Lasses boning. Lasse levde under 1800-talet och ville leva fritt, så han och hans hustru inga bodde i detta “hus” under 30 år. Källa: https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/lasses-grotta/

Mörkeklevs grotta

En mindre grotta på Kinnekulle, ovanför grottan finns en rauk som kallas Predikstolen. Källa: https://www.platabergensgeopark.se/portfolio/morkeklevs-grotta/

Oljekoken i Gössäter

Oljekoken i Gössäter är vad som finns kvar av ett försök att utvinna olja ur Alunskiffer. 1890 eller 1891 påbörjades det hela, men tyvärr blev det ett misslyckande då man med tidens teknik inte lyckades utvinna tillräckligt med olja ut skiffern för att nå lönsamhet. Idag finns bara mossbeväxta ruiner kvar. Källa: https://kinnekullehembygd.se/oljekoken-gossater/ Källa: Eget […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *