Meåforsens stuga

Meåforsens stuga är en övernattningsstuga som ligger i Meåforsens naturreservat. Meåforsens naturreservat är beläget vid Ångermanälven och är känt för sitt harrfiske. Älvsträckan ingår i Meåforsens fiskevårdsområde och fiskekort erfordras. Den nordöstra delen av reservatet (där stugan ligger) når du om du kör längs väg 331. Reservatsparkeringen ligger längs vägen 3 kilometer nordväst om Ärtrik.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/meaforsen.html

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Meåforsens stuga

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Kilforsfallet

Kilforsfallet ligger väster om Näsåker norr om Sollefteå.

Åkvisslan

Vid Åkvisslan ligger ett vattenfall i Fjällsjöälven strax innan den rinner ut i Ångermanälven. Platsen är att populärt badställe.

Mobodarna

Mobodarna är en fäbodvall där det går att övernatta och ligger i Oringsjö naturreservat. Oringsjö naturreservat är ett 129 hektar stort område som är naturskyddat sedan 1985. Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturskogsmiljö, samt de natur- och kulturmiljöer som är knutna till fäboden Mobodarna.

Döda Fallet

Döda Fallet är en fors som sedan 1796 är torrlagd sydost om Hammarstrand. Torrläggningen är ett resultat av ett misslyckat vattenledningsarbete.

Herculesgruvan

Herculesgruvan ligger vid Döda Fallet sydost om Hammarstrand. I gruvan bröts det järn med järnhalten ska ha varit låg så arbetet lades ner. Idag finns en ca 10 meter lång gruvgång klar. Idag är gruvan dock avspärrade på grund av ras som inträffat.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.