Minörs grotta

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Minörs grotta (även kallad Ulvagrottan), en av Strängnäs kommuns få naturliga grottor. Grottan är en urbergsgrotta som förmodligen skapats av vågor för 4000 år sedan då havet stod mycket högre än i dag.

Enligt sägnen ska en skogsvaktare vid namn Minör ha bott i grottan. Det finns dock inga belägg för detta. Men det ska i trakten under 1800-talet funnits en Anton Minör (Antoine Mineur) som bodde och arbetade vid Åker Styckebruk.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3K0E4

Källa: https://viklund.se/aventyr/minors-grotta-ulvagrottan/

Källa: https://sites.google.com/site/ivildmark/vandringar/minorsgrotta

Källa: https://frusandin.wordpress.com/2015/08/02/omma-fotter/

Karta till Minörs grotta

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Mörtsjö grotta

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCJ6H4 Källa: https://www.gnesta.se/kulturfritid/naturochfritid/naturtips/naturtips/gnestasundrevarld.5.4a4a192e11667b71c1480002019.html

Kalkbro

Kalkbro är ett nerlagt kalkbrott. Hela brottet liknar en stor oval gryta i berget med en djup ravinliknande bergsskärning som är ingången söderifrån. Denna “ravin” blev filmkuliss i filmen Ronja Rövardotter från 1984 när Mattis rider och letar efter Ronja. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalkbro

Kammarsten

Kammarstenen på gården Ånhammars mark, i Gryts socken, är ett populärt besöksmål för barnfamiljer. Kammarsten är ett enormt flyttblock, hitfört av inlandsisen, som är fullt av sprickor och gångar stora nog att krypa igenom. Enligt sägnen har det dock gått till på ett helt annat sätt. Det sägs nämligen att det var en jätte, som […]

Alsgruvan

Namnet syftar på hemmanet Al på vars mark gruvan finns. Al tillhör säteriet Mälby. I Alsgruvan bröt man koppar- och nickelmalm på 1800-talet och i början av 1900-talet. Gruvan består av en ca 100 meter lång stollgång, ett ganska stort men inte särskilt djupt gruvschakt samt några påbörjade gruvorter. Underbyggnaden till rälsvägen där man fraktade malm och gråberg på […]

Smedstorp

I trakten av Smedstorp finns ett mindre känt grottsystem, som ändå måste räknas till ett av de största i Sörmland. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC43A5T

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *