Minörs grotta

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Minörs grotta, som också kallas Ulvagrottan, ligger söder om Strängnäs vid Åkers styckebruk och är en av Strängnäs kommuns få naturliga grottor. Grottan är en urbergsgrotta som förmodligen skapats av vågor för 4000 år sedan då havet stod mycket högre än i dag.

Enligt sägnen ska en skogsvaktare vid namn Minör ha bott i grottan. Det finns dock inga belägg för detta. Men det ska i trakten under 1800-talet funnits en Anton Minör (Antoine Mineur) som bodde och arbetade vid Åker Styckebruk.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3K0E4

Källa: https://viklund.se/aventyr/minors-grotta-ulvagrottan/

Källa: https://sites.google.com/site/ivildmark/vandringar/minorsgrotta

Källa: https://frusandin.wordpress.com/2015/08/02/omma-fotter/

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/c30cf3bc-86df-4498-a8e1-20637a7cc8db

Karta till Minörs grotta

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Hålbergsgrottan

Hålbergsgrottan ligger sydost om Åkersstyckebruk. Grottan är 12 meter lång, 5 meter bred i öppningen och 4 meter hög. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/f1d3ba12-d365-47a3-9a72-0921ce030dd9 Källa: https://www.hennix.eu/STF-utflykter%202010-2019/2017%20Vandring%20p%C3%A5%20S%C3%B6rmlandsleden%20170917/index.html#Vid%2520H%25C3%25A5lberget-grottan%2520i%2520Laketorp%2520170917.jpg

Mörtsjö grotta

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCJ6H4 Källa: https://www.gnesta.se/kulturfritid/naturochfritid/naturtips/naturtips/gnestasundrevarld.5.4a4a192e11667b71c1480002019.html

Kalkbro

Kalkbro är ett nerlagt kalkbrott. Hela brottet liknar en stor oval gryta i berget med en djup ravinliknande bergsskärning som är ingången söderifrån. Denna “ravin” blev filmkuliss i filmen Ronja Rövardotter från 1984 när Mattis rider och letar efter Ronja. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalkbro

Kammarsten

Kammarstenen ligger på gården Ånhammars mark öster om Malmköping. Kammarsten är ett enormt flyttblock, som förts till platsen av inlandsisen. Flyttblocken är fullt av sprickor och gångar stora nog att krypa igenom. Enligt sägnen har det dock gått till på ett helt annat sätt. Det sägs nämligen att det var en jätte, som när han […]

Varghålan vid Bårsjöflyet

Varghålan vid Bårsjöflyet ligger väster om Södertälje. Grottan är en mindre grotta som ligger under ett stenblock. Källa: https://aventyrligare.se/dokument/Grottor_i_Stockholms_lan.pdf

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *