Mixanstugan

Mixanstugan är en öppen raststuga som ligger i Florarna naturreservat. Florarna naturreservat är Upplands största myrområde med omgivande skogar. I reservatet finns det många olika naturtyper. Här finns också många olika djur- och växtarter. Mixanstugan har en kamin, ett bord, två britsar (som går att dra ut när man ska sova) och en våningssäng. Utanför finns torrtoalett, eldstad och vedförråd².

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besoksmal/naturreservat/florarna.html

Källa: https://florarna.wordpress.com/2023/02/05/stuglandet-en-bok-for-enkelt-stugmys-i-skogarna/

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Mixanstugan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Nickbostugan

Nickbostugan är en öppen raststuga som ligger i Florarna naturreservat. Florarna naturreservat är Upplands största sammanhängande myrmarker med milsvid skog runt omkring. Här finns det ömsom trädlösa mossar och kärrmarker, ömsom öppna vattenytor och gamla skogar. Nickbostugan har en kamin och två väggfasta britsar, varav en är lite bredare. En överslaf med stege och fallskydd. Utanför finns eldstad, vedförråd och torrtoalett.

Agnsjöstugan

Agnsjöstugan är en raststuga som ligger i Florarna naturreservat. Florarna naturreservat är en vildmark med vidsträckta myrar, gammelskog och små sjöar. Här lever det skygga lodjuret, ugglor hoar i vårnatten, och i skogarna finns orre, tjäder och järpe. Framåt hösten lyser hjortronen upp myrarna med sina brandgula bär. Du kan vandra länge genom skog och över myrar på stigar och spänger. Agnsjöstugan har fyra britsar, bord, bänkar och kamin. Utanför finns ett torrdass, grillplats och vedförråd².

Brändöns kolarkoja

Brändöns kolarkoja är en kolarkoja där det går att övernatta. Kolarkojan ligger i Florarna naturreservat. Florarna är Upplands största sammanhängande myrmarker med milsvid skog runt omkring. Det är ömsom trädlösa mossar och kärrmarker, ömsom öppna vattenytor och gamla skogar.

Gammelåkojan

Gammelåkojan är en raststuga som ligger i Florarna naturreservat. Florarna naturreservat är en vildmark med vidsträckta myrar, gammelskog och små sjöar. Gammelåkojan har sovplatser, utedass och grillplats. Länsstyrelsen har lagt upp vedförråd längs Agnsjöleden på två platser där ni får hämta och bära med er till stugan.

Gullstigskojan

Gullstigskojan är en övernattningsstuga som ligger strax intill Florarna naturreservat. Florarna naturreservat är Upplands största sammanhängande myrmarker med milsvid skog runt omkring. Här finns vidsträckta myrar, gammelskog och små sjöar. Här lever det skygga lodjuret, ugglor hoar i vårnatten, och i skogarna finns orre, tjäder och järpe. Framåt hösten lyser hjortronen upp myrarna med sina brandgula bär.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.