Mobodarna

Mobodarna är en fäbodvall där det går att övernatta och ligger i Oringsjö naturreservat. Oringsjö naturreservat är ett 129 hektar stort område som är naturskyddat sedan 1985. Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturskogsmiljö, samt de natur- och kulturmiljöer som är knutna till fäboden Mobodarna.

Skogen har fått vara ifred från avverkningar, men närmare fäboden Mobodarna har tidigare huggits skog för husbehov och skogen har betats av boskap. Bland annat finns den mäktiga Oringsjötallen att beskåda i området.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/oringsjo.html

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Mobodarna

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Nävernäsans raststuga

Nävernäsans raststuga är en stuga där det går att ta en rast och ligger i Nävernäsans naturreservat. Nävernäsans naturreservat är ett friluftsområde med en höjd på över 500 meter över havet och utsikt från berget Nävernäsans topp som är imponerande, särskilt om man vågar klättra upp i tornet. Reservatet omfattar även sydsluttningens barrskog samt i norr några mindre myrar.

Nävernäsans brandtorn

Källa: https://hogakusteninland.com/vandring/navernasan

Gårdbergsgrottorna

Gårdbergsgrottorna som även kallas Björngrottan, ligger sydost om Junsele. En man som hette Zachris Håkansson och var dömd för mord ska ha gömt sig i grottan efter att ha rymt från en fängelsetransport. Hans bröder ska ha sedan ha hjälpt honom med pengar för att emigrera till Amerika, men det är okänt om han kom iväg.

Åkvisslan

Vid Åkvisslan ligger ett vattenfall i Fjällsjöälven strax innan den rinner ut i Ångermanälven. Platsen är att populärt badställe.

Kilforsfallet

Kilforsfallet ligger väster om Näsåker norr om Sollefteå.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.