Morfars ort

Det finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Morfars ort

Morfars ort eller Erkes fars ort som den också är känd, är en stollgång som hör ihop med Bensåsgruvorna. Här har brutits järn i flera olika gruvschakt. Senast aktiv brytning skedde i gruvan var mellan åren 1914-1918.

Morfars ort

Det finns en stollgången som att besöka. Gången går ca 80 meter in i berget. Erkers Jan-Ersson påbörjade stollgången någon gång i början eller mitten av 1800-talet. Gången drevs ungefär 50 meter i berget med hjälp av tillmakning, dvs att man eldade på berget som sedan sprack. Detta skapar mjuka runda gångar. Omkring år 1900 sprängdes gången ytterligare 30 meter in och man kan lätt se skillnaden på den kantiga sprängda delen och en tillmakade.

Morfars ort

Källa: https://grillplatser.nu/Blogg/Morfars-Ort

Källa: http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm139-2-rapport.pdf

Källa: Eget besök på platsen

Karta till Morfars ort

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Jättens grotta

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC2KXE9

Kungshögshällars brandtorn

Kungshögshällars brandtorn står fortfarande på plats. Det är oklart då tornet är byggt men förmodligen någon gång under början 1940-talet. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/besoksmal/naturreservat/kungshogshallarna.html

Lottbo kyrka

Söder om Lottbosjön alldeles intill järnvägen ligger en storslagen stenformation bestående av 4 stora flyttblock. Där samlade församlingsprästen Park rallarna vid järnvägsbygget på 1850-talet till gudstjänst och platsen fick namnet Lottbo Kyrka. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC20ER5

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *