Kammarbergsgrottan

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Kammarbergsgrottan som ligger väster om Katrineholm är även känd som Munkgrottan på Ålanäset. Här övernattade munkarna från Ranninge, vilket tillhörde Julita kloster, när de sysslade med ålfiske. Grottan, utgörs av ett rum som bildats av sammanrasade klippblock.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC6Q71H

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e960ef01-4831-47bf-94d3-fa423aa5299b

Karta till Kammarbergsgrottan

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Marketorpsgruvan

Marketorpsgruvan är en nerlagd gammal järngruva. Här finns en gruvgång som från början enligt uppgift varit 30 meter lång. Idag kan man gå 10-15 meter in i gången fram till ett igenfyllt gruvhål. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3KP8F_jarngruvan?guid=ac640849-2b5d-4da0-bdfe-31c7eba61f5c Källa: Eget besök på platsen

Hunnebergsfallet

Hunnebergsfallet är Närkes högsta vattenfall med en fallhöjd på 21 meter. Tidigare fanns här en såg som man fortfarande kan se resterna av. Man bör besöka fallet på våren då det på sommaren bara är en liten bäck. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC100YA_brevens-bruk-hunnebergsfallet?guid=37e58f7e-13ac-4335-9d68-db335d0ad492 Källa: Eget besök på platsen

Vålters grotta

Vålters grotta består av 2 hålor eller kamrar i marken öster om Finspång. Man kommer ner till båda genom vardera en öppning i marken (“grythål”). Kamrarna är förbundna med varandra och den ena har eldstad. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/46ff75c0-73ad-4a32-aab9-88ef32347c64

Vikittelns minikanjon

Vikittelns Minikanjon är en mycket intressant geologisk sevärdhet. Här har den senaste istidens vattenmassor slipat ut djupa kanaler i ett kalkstensstråk. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC28EX8 Källa: http://www.sormlandsleden.se/vandring/rundslingor/skogsbyslingan/

Gändelnklyftan

Gändelnklyftan som även är känd som Hålgrytsgrottan är en 20 meter lång blockgrotta. Grottan har bildats i en 50 meter lång klyfta som i mitten är fylld med block och där det finns grottor i två nivåer. Källa: Svenska Grottor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *