Kammarbergsgrottan

Kammarbergsgrottan som ligger väster om Katrineholm är även känd som Munkgrottan på Ålanäset. Här övernattade munkarna från Ranninge, vilket tillhörde Julita kloster, när de sysslade med ålfiske. Grottan, utgörs av ett rum som bildats av sammanrasade klippblock.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC6Q71H

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e960ef01-4831-47bf-94d3-fa423aa5299b

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Kammarbergsgrottan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Sulnäsgrottan

Sulnäsgrottan är en sprickgrotta som ligger söder om Katrineholm. Grottan består av vågräta gångar under förskjutna partier av en bergknalle.

Marketorpsgruvan

Marketorpsgruvan är en nerlagd gammal järngruva. Här finns en gruvgång som från början enligt uppgift varit 30 meter lång. Idag kan man gå 10-15 meter in i gången fram till ett igenfyllt gruvhål.

Gruvtorpet

Gruvtorpet är en övernattningsstuga för fyra personer som ligger längs Sörmlandsleden. Vid gruvtorpet syns bara resterna efter den lilla enmansgruvans stugan.

Hunnebergsfallet

Hunnebergsfallet är Närkes högsta vattenfall med en fallhöjd på 21 meter. Tidigare fanns här en såg som man fortfarande kan se resterna av. Man bör besöka fallet på våren då det på sommaren bara är en liten bäck.

Vålters grotta

Vålters grotta består av 2 hålor eller kamrar i marken öster om Finspång. Man kommer ner till båda genom vardera en öppning i marken ("grythål"). Kamrarna är förbundna med varandra och den ena har eldstad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.