Nyköpingshus

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nyk%C3%B6ping_Castle_2013.jpg

Ursprunget till borgen var en kastal från slutet av 1100-talet som byggdes på i omgångar. Troligen var det Birger jarl som började anlägga borgbygget. Under Albrekt av Mecklenburgs tid innehades borgen som förläning av den tyske riddaren Raven von Barnekow, som lät utföra viktiga byggnadsarbeten på slottet, senare även Bo Jonsson Grip.

Ytterligare om- och tillbyggnader gjordes under medeltiden. Gustav Vasa förstärkte borgen för försvarsändamål och ett runt kanontorn från hans tid finns bevarat.

Den medeltida borgen ombyggdes i slutet av 1500-talet av hertig Karl (senare Karl IX) till ett renässansslott. Slottet brann tillsammans med den övriga staden 1665. Det återuppfördes inte, utan en del av teglet användes som material i ombyggnaden av Stockholms slott.

Delar av slottet rustades upp på 1900-talet och inrymmer numera Sörmlands museums permanenta utställningar i Kungstornet, samt en restaurangrörelse i Gästabudssalen och Drottningkällaren.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyk%C3%B6pingshus

Karta till Nyköpingshus

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Gustav Adolfs-gruvan

Gustav Adolfs-gruvan ligger i Nyköping. Gruvan är en gammal silvergruva och sedan 2017 finns en trappa byggd så att ma kommer ner i gruvan. Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/riktig-silvergruva-for-historieintresserade Källa: http://www.bjarn

Kabbelgruvan

Kabbelgruvan, även kallad Bolagsgruvan, är en gammal kobolt- och koppargruva sydväst om Nyköping. Gruvan var i drift från någon gång på 1700-talet fram till 1822. Källa: http://pappag35.blogspot.com/2016/05/rekognosering-pa-sormlandsledens-etapp.html Källa: https://www.hembygd.se/tunaberg/plats/17603/text/7908

S:t Bengtsbergets brandtorn

S:t. Bengtsbergets brandtorn i Lundaskog är en 17 meter hög järnkonstruktion som stod färdig 31 mars 1943. Tornet byggdes liksom övriga brandtorn för att spana efter skogsbränder, men verksamheten lades ner efter att brandflyget införts.

PustePers Grotta

PustePers Grotta ligger vid Ålberga mellan Norrköping och Nyköping. Koordinaterna till grotta är inte exakta dock. Kan du bidra med exaktare koordinater så är det välkommet.

Skrevan vid Kvarsebo Klint

Skrevan vid Kvarsebo Klint ligger på den norr kanten av Bråviken öster om Norrköping. Skrevan är förkastningsspricka i berget.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.