Nyköpingshus

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nyk%C3%B6ping_Castle_2013.jpg

Ursprunget till borgen var en kastal från slutet av 1100-talet som byggdes på i omgångar. Troligen var det Birger jarl som började anlägga borgbygget. Under Albrekt av Mecklenburgs tid innehades borgen som förläning av den tyske riddaren Raven von Barnekow, som lät utföra viktiga byggnadsarbeten på slottet, senare även Bo Jonsson Grip.

Ytterligare om- och tillbyggnader gjordes under medeltiden. Gustav Vasa förstärkte borgen för försvarsändamål och ett runt kanontorn från hans tid finns bevarat.

Den medeltida borgen ombyggdes i slutet av 1500-talet av hertig Karl (senare Karl IX) till ett renässansslott. Slottet brann tillsammans med den övriga staden 1665. Det återuppfördes inte, utan en del av teglet användes som material i ombyggnaden av Stockholms slott.

Delar av slottet rustades upp på 1900-talet och inrymmer numera Sörmlands museums permanenta utställningar i Kungstornet, samt en restaurangrörelse i Gästabudssalen och Drottningkällaren.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyk%C3%B6pingshus

Karta till Nyköpingshus

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Kabbelgruvan

I Kabbelgruvan bröts kobolt mellan år 1785 och 1822. Källa: http://pappag35.blogspot.com/2016/05/rekognosering-pa-sormlandsledens-etapp.html

S:t Bengtsbergets brandtorn

S:t. Bengtsbergets brandtorn i Lundaskog är en 17 meter hög järnkonstruktion som stod färdig 31 mars 1943. Tornet byggdes liksom övriga brandtorn för att spana efter skogsbränder, men verksamheten lades ner efter att brandflyget införts. Tornet är numera upprustat på initiativ av Lundaskogs byalag. Källa: http://www.lundaskogsbyalag.se/Skogsbrandtorpnet-pa-St-Bengtsberget.html

Örnbergsgrottan

Örnbergsgrottan består av en rak och hög spricka, ca 10 meter in i grottan smalnar den av på grund av ett ras. Antingen tar man sig igenom denna passage eller genom ett hål uppifrån som uppstått vid raset. Den inre delen av grottan är 6 meter lång. Grottan har blivit slipad av vatten. Källa: Svenska […]

Rövargrottan

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCJ7E1

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *