Okome grotta

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Grottan ligger i den branta sydostsluttningen av Krösnabjär. Området är storslaget med den branta bergssluttningen samt rasbranter och våtmarker vid foten. Grottan utgörs av ett stort blockparti som har sprängts loss från berget. Detta har bildat en 10 meter lång sprickgång med en bredd på upp till en meter och en höjd på som högst närmare 5 meter. På sina ställen har grottans väggar en roströd färgtoning orsakad av järnhalten i den gamla gnejsen. Grottan är en frostvittringsgrotta av det mer ovanliga slaget.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC19K74

Källa: https://www1.falkenberg.se/naturvardsprogram/vrdefullaomrden_/55okomegrottat/55okomegrottat.pdf

Karta till Okome grotta

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Sumpafallen

Sumpafallen ligger i Sumpafallens naturreservat sydväst om Ullared. Sumpafallen tillsammans med de tre andra forsarna som finns i naturreservatet är en del av Högvadsån. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/falkenberg/sumpafallen.html

Yngeredsforsen

Yngeredsforsen är en idag uppdämd fors nordost om Falkenberg. Idag rinner huvudfåran underjordiskt i en tunnel men klar på platsen finns resterna efter den tidigare fördämningen. Källa: https://www.falkenberg.se/upptack/naturen/naturattraktioner/yngeredsforsen—doda-fallet.html

Drakhålan

Drakhålan är en vertikal grotta i Halland. Ska du besöka grottan behöver du förutom lampa och hjälm ett rep. Grottan är den nästa grottan största i Halland efter Trollgrottan. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCMJMZ

Trollgrottan i Gnipeberg

Trollgrottan är sammanlagt 38 meter lång. Tre ingångar leder in i berget Källa: https://www.falkenberg.se/upptack/naturen/naturattraktioner/trollgrottan-i-gnipeberg.html

Jättastuan

Jättastuan är en grotta i Halland. Ingången är 5 meter bred och grottan är 7 meter djup. Grottan öppning liknar lite en mun med vassa tänder. I grottan växer självlysande drakmossa. Enligt sägnen ska man undvika att besöka grottan i skymningen för då kommer jättarna hit för att sova. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1CVKP Källa: https://www.falkenberg.se/fbg-tipsar/veeras-basta/jattastuan.html Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/2038f24c-0c35-42a1-bf8a-823efb416396

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *