Olåns raststuga

Olåns raststuga är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat i Dalarna. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har höga naturvärden och är välbesökt av friluftslivsentusiaster.

Långfjällets naturreservat är en del av Gränslandet som tillsammans med intilliggande skyddade områden – Rogen i Jämtland och Femundmarka i Norge – bildar ett stort område med höga natur- och friluftslivsvärden.

Källa: https://www.svenskaturistforeningen.se/uploads/2015/11/Grovelsjon-sparkarta.pdf

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Olåns raststuga

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Grottan på Långfjället

Grottan på Långfjället ligger väster om Grövelsjön och är en mindre grotta. Grottan ligger under ett flyttblock och utanför grottan har en urgrävning gjorts som möjliggör tillträde till grottan.

Silverfallet

Silverfallet ligger i Olån väster om Grövelsjön. Från Grövelsjöns fjällstation går vandringsled mot fallet.

Oskarsstugan

Oskarsstugan är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har flera urskogar och myrområden med höga naturvärden och är välbesökt för friluftsliv, i synnerhet i anslutning till Grövelsjöns fjällstation och södra Kungsleden.

Lövåsens raststuga

Lövåsens raststuga är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har höga natur- och friluftslivsvärden och är välbesökt av fjällvandrare, skidåkare, sportfiskare, fågelskådare, botanister och livsnjutare.

Sognstupet

Sognstupet är ett vattenfall som ligger i Storån norr om Idre by.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.