Oljekoken i Gössäter

Oljekoken i Gössäter

Oljekoken i Gössäter är vad som finns kvar av ett försök att utvinna olja ur Alunskiffer. 1890 eller 1891 påbörjades det hela, men tyvärr blev det ett misslyckande då man med tidens teknik inte lyckades utvinna tillräckligt med olja ut skiffern för att nå lönsamhet. Idag finns bara mossbeväxta ruiner kvar.

Oljekoken i Gössäter

Källa: https://kinnekullehembygd.se/oljekoken-gossater/

Källa: Eget besök på platsen

Karta till Oljekoken i Gössäter

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Mörkeklevs grotta

En mindre grotta på Kinnekulle, ovanför grottan finns en rauk som kallas Predikstolen. Källa: https://www.platabergensgeopark.se/portfolio/morkeklevs-grotta/

Martorpsfallet

Martorpsfallen faller i skreva i kalksten på Kinnekulle. Fallen ses bäst på våren då det är mycket vatten. På sommaren kan fallen torka ut helt. Källa: https://www.platabergensgeopark.se/portfolio/martorpsfallet/

Västerplana storäng

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC4ZBAV_picknickplats-vasterplana-storang?guid=7be32597-2606-4218-b0a4-0f23823761cb

Tyskes grotta

”Grotta i berg, med öppning åt NV, 1 x1 m. Grottan är ca 4 m lång, 2-2.3 m bred och intill 1.5 m hög. Utanför öppningen är en mur, 2 m lång, 0.5 m bred och 0.5 m hög, av 0.3-0.4 m stora stenar. Utanför grottan har hittats kol, aska och några lerskärvor, som nu […]

Biskopsborgen i Husaby

Biskopsborgen i Husaby byggdes runt 1480 av Brynolf Gerlaksson, biskop i Skara. Borgen var inte biskopens enda, han hade tre andra, det stora Läckö men även Brunnsbo och Säckestad. Borgens livslängd blev dock inte lång, redan 1527 drogs borgen in till kronan i samband med Västerås recess. Troligtvis förstöres den kort därefter. Källa: https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/biskopsborgen-i-husaby/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *