Jyta Sköra

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Jyta sköra är en stor sprickgrotta belägen i en bergknalle. Grottan har en längd av 14 meter, höjden varierar mellan 1,5 och 4 meter.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1DNQH

Källa: https://www.kungsbacka.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/dokument/djur-och-natur/naturvardsplanen/naturvardsplan-omrade-74-jyta-skora.pdf

Karta till Jyta Sköra

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Havsgrottan

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC36TDY

Kärrbogrottan

Grottan är ca 2,5 m lång, 1 m bred och 1,4 m hög. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1ZYWM

Borrås skåra

Borrås skåra är bergsskåra som är 10 meter djup, mellan 0.5 och 2 meter och 100 meter lång. Den är troligen bildad av strömmande vatten från inlandsisen alternativt en sprickbildning med förskjutning. Nära skårans ena ände finns en stor sten fastkilad ungefär en och en halv meter över marken. Det sägs att stenen ramlar ner på den som […]

Ramhultafallet

Fallet har en total fallhöjd på 50 meter. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ramhultafallet

Börsåsgrottan

”Börsås grotta” eller ”Börsås hål” är en blockgrotta som har bildats av nedrasade stenblock. Mellan blocken och bergssidan finns ett mellanrum, som utgör själva grottan. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCGAN7 Källa: https://landvetterstrovare.wordpress.com/2018/09/09/grottaventyr-i-borsasberget/ Källa: https://www.molndal.se/download/18.53808c8a15893b2273115ab2/1553600274278/B%C3%B6rs%C3%A5sberget_Skylt_193_124_1242_125_194_195.pdf

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *