Blixgruvefältet

Blixgruvefältet, eller Blixgruvan, består av två gruvområden, ett centralt kring Glimtjärn och ett längre norrut. I dag består gruvfältet av några gruvgångar eller påbörjade gruvgångar vid Glimtjärn och flera olika dagbrott. Flera av gruvgångarna är vattenfyllda. På platsen finns också flera husgrunder. Brytningen på platsen pågick från 1600-talet till 1800-talet.

Källa: http://www.landskapsarkeologerna.se/wp-content/uploads/ramundberget.pdf

Norrgruvorna

Norrgruvorna består idag av ett östra område med tre ganska stora dagbrott och ett västra område med fyra gruvgångar in till underjordiska gruvrum och orter. Mellan dessa två gruvdriftsområden finns en kvarstående gruvstuga och bebyggelselämningar med husgrunder.

Inne i ett av gruvrummen finns en mycket välbevarad gruvsmedja ässja, en stenvall som avgränsning inåt.

Verksamheten på platsen har trolig börjat redan på 1600-talet och pågått fram till någon gång under slutet på 1800-talet.

Källa: http://www.landskapsarkeologerna.se/wp-content/uploads/ramundberget.pdf

Källa: https://www.geocaching.com/seek/gallery.aspx?guid=8fffc85b-3482-4d59-a3c6-55ce4a5235d8

Sörgruvorna

Sörgruvorna, som även ibland kallas Förhoppningsgruvan, ligger söder om Ramundberget och här finns fyra gruvgångar som går snett nedåt i berget och är vattenfyllda. Den 17 juli 1696 påbörjades verksamheten på platsen. De fyra gruvgångarnas namn var Västergruvan, Sörgruvan, Prinsgruvan och Bancobrottet.

Från början var gruvan en koppargruva, men under 1800-talet verkar fokus glidit över på järnmalm. I gruvorna har man använt både tillmakning och sprängning som metod för att bryta malmen.

Källa: http://www.landskapsarkeologerna.se/wp-content/uploads/ramundberget.pdf

Källa: https://www.ramundberget.se/aktiviteter/sommar/vandring/sorgruvan/

Byklevsfallet

Byklevsfallet

Byklevsfallet ligger alldeles vid vägen upp på Hunneberg. Det är ett vackert och lättillgängligt fall som är ungefär 25 meter högt. På båda sidor om fallet finns stigar. Som nästan all vattenfall upplevs det högre i verkligheten än det ser ut på bild.

Byklevsfallet

Källa: http://ronnyvonfrankeinsteinsvandringstips.se/2017/may/vargon.html

Källa: Eget besök på platsen

Torkulla kyrka

Torkulla kyrka
Bildkälla: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torekullakyrka.JPG

Torkulla kyrka är en 209 meter lång grotta. Huvudingången leder in i en 10 meter gånger 15 meter stor sal. Från salen finns en utgång åt norr som leder till en sprickgång, via en stor sten som kallas Predikstolen når man en övre våning som kallas Läktaren. Bakom Predikstolen finns en låg krypgång som leder in ett labyrintliknande system av blandat trånga gångar och större utrymmen.

Enligt sägnen ska jätten Enekorn ha bott i grottan.

Källa: Svenska Grottor

Grottan vid Rövarmon

Grottan vid Rövarmon är en stor öppen grottan några meter upp i en brant, vid den norra väggen finns spricka som är en förbindelse med en gång längre ner i branten.

Enligt sägnen ska grottan ha använts av rövare som tillfångatog en tjänsteflicka. Men efter många lyckades flickan fly med en trasig ärtpåse i handen, men när flicka kom utmattad till närmsta gård, så dog hon. Men men hjälp av ärtorna lyckades man spåra rövarna och gripa dem.

Källa: Svenska Grottor

Turebergsgrottan

Turebergsgrottan är en förkastningsspricka. Det finns två ingångar till grottan, en från väster och en från öster. Den västra ingången leder till en rymlig klippgång från vilken man kommer ner i grottan. Grottan är ca 15 meter lång.

Enligt sägnen så bodde Tureberggubben i grottan. Om honom berättas sägner ofta tillsammans med Nyckelbergsgumman. En del sägner säger att Turebergsgubben var en hednapräst och Nyckelbergsgumman var den första kristna i trakten, trotts detta fattade de tycker för varandra. I en annan sägen sägs Tureberggubben varit en jätte.

https://www.instagram.com/p/BWf79cejWF8/?utm_source=ig_web_copy_link

Källa: https://radioaktiv.blogg.se/2018/august/turebergsgrottan.html