Varggrottan

Varggrottan är en grotta som ligger norr om Örebro. Grottan tillsammans med ett vindskydd ligger på en smal klipphylla.

Källa: http://pernillastund.blogspot.com/2014/07/varggrottan-och-vallristningsjakt-i.html

Karta till Varggrottan

Visa positionen i Google Maps

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Äventyr i närheten

Frihetsportalen

Grottan utgörs av en över 15 meter lång spricka som du kan gå igenom.

Blå grottan

Blå grottan är en blockgrotta sydost om Nora. Grottan har ett djup på åtta meter och en högsta höjd på fyra meter. Från bergslagsleden finns en avstickare till grottan.

Vargkitteln

Vargkitteln är en jättegryta där det finns ett vattenfall, i Trolldalen nordväst om Örebro.

Skärmarbodabergen

Skärmarbodabergen är ett område med 180 grottor som ligger längs väg 50 norr om Örebro.

Skinnarsågsfallet

Skinnarsågsfallet ligger nordväst om Örebro. Vattenfallet är ett av Kilsbergens högsta vattenfall. Här fanns tidigare en kvarn.

Varggrottan

Varggrottan ligger i Delsjöområdet öster om Göteborg. Grottan har öppningar i båda ändarna.

Källa: https://www.skatasryggar.se/varggrottan/

Karta till Varggrottan

Visa positionen i Google Maps

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Äventyr i närheten

Grottan vid Bertilssons

Grottan vid Bertilssons ligger i Delsjöområdet öster om Göteborg. Grottan ligger i en rasbrant.

Älgs grotta

Älgs grotta ligger sydväst om Partille. Grottan ligger i en dalgång som heter Bjelkes dal. Det sägs att grottan varit tillhåll för ett rövarband. Rövarbandets ledare sägs har hetat Älg.

Rövargrottan

Rövargrottan ligger mellan Partille och Göteborg. Grottan är en 12 meter lång gång som är två meter bred och ståhöjd hela vägen. Enligt sägnen ska grottan varit bebodd av rövare.

Pittas grotta

Pittas grotta ligger i Delsjöområdet öster om Göteborg. Grottan har fått sitt namn ifrån ett original som under en tid ska ha bott i grottan.

Fräntorpsgrottan

Fräntorpsgrottan ligger på Valåsen öster om Göteborg. Grottan kallas Fräntorpsgrottan efter den ligger i Fräntorpsparken. Den ser helt monumental ut, ty den utgöres nämligen av en högst imposant fasad, ett 17 meter långt rektangulärt klippblock, dryga 5 meter högt.

Pittas grotta

Pittas grotta ligger i Delsjöområdet öster om Göteborg. Grottan har fått sitt namn ifrån ett original som under en tid ska ha bott i grottan.

Källa: https://delsjoomradet.se/fornlamningar/pittas-grotta/

Karta till Pittas grotta

Visa positionen i Google Maps

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Äventyr i närheten

Varggrottan

Varggrottan ligger i Delsjöområdet öster om Göteborg. Grottan har öppningar i båda ändarna.

Grottan vid Bertilssons

Grottan vid Bertilssons ligger i Delsjöområdet öster om Göteborg. Grottan ligger i en rasbrant.

Rövargrottan

Rövargrottan ligger mellan Partille och Göteborg. Grottan är en 12 meter lång gång som är två meter bred och ståhöjd hela vägen. Enligt sägnen ska grottan varit bebodd av rövare.

Fräntorpsgrottan

Fräntorpsgrottan ligger på Valåsen öster om Göteborg. Grottan kallas Fräntorpsgrottan efter den ligger i Fräntorpsparken. Den ser helt monumental ut, ty den utgöres nämligen av en högst imposant fasad, ett 17 meter långt rektangulärt klippblock, dryga 5 meter högt.

Gunnebogrottan

Gunnebogrottan är en mindre grotta som ligger öster om Mölndal i närheten av Gunneboslott.

Grottan vid Bertilssons

Grottan vid Bertilssons ligger i Delsjöområdet öster om Göteborg. Grottan ligger i en rasbrant.

Källa: https://www.skatasryggar.se/grottan-vid-bertilssons/

Karta till Grottan vid Bertilssons

Visa positionen i Google Maps

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Äventyr i närheten

Varggrottan

Varggrottan ligger i Delsjöområdet öster om Göteborg. Grottan har öppningar i båda ändarna.

Gunnebogrottan

Gunnebogrottan är en mindre grotta som ligger öster om Mölndal i närheten av Gunneboslott.

Pittas grotta

Pittas grotta ligger i Delsjöområdet öster om Göteborg. Grottan har fått sitt namn ifrån ett original som under en tid ska ha bott i grottan.

Älgs grotta

Älgs grotta ligger sydväst om Partille. Grottan ligger i en dalgång som heter Bjelkes dal. Det sägs att grottan varit tillhåll för ett rövarband. Rövarbandets ledare sägs har hetat Älg.

Rövargrottan

Rövargrottan ligger mellan Partille och Göteborg. Grottan är en 12 meter lång gång som är två meter bred och ståhöjd hela vägen. Enligt sägnen ska grottan varit bebodd av rövare.

Skravelbäckens Vattenfall

Skravelbäckens vattenfall ligger i Skuleskogens nationalpark söder om Örnsköldsvik. Vattenfallet passeras av leden från den norra entrén till Slåttdalsskrevan.

Skravelbäckens Vattenfall

Källa: Eget besök på platsen.

Karta till Skravelbäckens Vattenfall

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Tärnättgrottan

Tärnättgrottan ligger på Höga Kusten i Skuleskogens nationalpark. Grottan är ganska stor och rymlig.

Slåttdalsskrevan

Slåttdalsskrevan är en cirka 200 meter lång, 30 meter djup och 7 meter bred skreva i Ångermanland som klyver Slåttdalsberget i två delar. Berget och skrevan ligger centralt i Skuleskogens nationalpark och är en av parkens högsta punkter. Slåttdalsberget består av nordingrågranit. För 1200 miljoner år sedan bildades en diabasgång; flytande magma trängde upp från jordens inre och stelnade. Den mer lättvittrade diabasen har sedan eroderat bort. Flera istider och efterföljande hav och landhöjningsprocesser har med tiden hjälpt till att rensa ur skrevan.

Dalsjöfallet

Dalsjöfallet är ett vattenfall nedströms Dalsjön i Skuleskogen.

Stora Mjältögrottan

Stora Mjältögrottan ligger på Mjältön söder om Öresköldsvik. Grottan har en ingång som är 10 meter hög och är 13 meter lång.

Kungsgrottan

Kungsgrottan kallas även Skulegrottan eller Rövargrottan ligger på Skuleberget norr om Docksta. Grottan kan ses från vägen som en mörk fläck på Skulebergets nästa lodräta klippvägg. Det sägs att grottan användes av rövare på 1600-talet. Kungsgrottan Källa:

Herculesgruvan

Herculesgruvan ligger vid Döda Fallet sydost om Hammarstrand. I gruvan bröts det järn med järnhalten ska ha varit låg så arbetet lades ner. Idag finns en ca 10 meter lång gruvgång klar. Idag är gruvan dock avspärrade på grund av ras som inträffat.

Herculesgruvan

Källa: https://www.ltz.se/2010-09-07/berget-rasar-vid-doda-fallet

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/32696e7f-86c2-4327-a55d-98d76780307c

Källa: Eget besök på platsen

Karta till Herculesgruvan

Visa positionen i Google Maps

Det finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Äventyr i närheten

Döda Fallet

Döda Fallet är en fors som sedan 1796 är torrlagd sydost om Hammarstrand. Torrläggningen är ett resultat av ett misslyckat vattenledningsarbete.

Getgrottan

Getgrottan ligger i söder om Ragunda. Grottan fungerade tidigare som skydd för får och getter. Varje år hölls bön vid grottan för djurens säkerhet.

Meåfallet

Meåfallet är ett vattenfall som ligger sydost om Hammarstrand. Man bör gå till fallet från öster, dvs från Indalsälven och uppströms den bäck som skapar fallet.

Ättestupan på Hundberget

Ättestupan på Hundberget ligger vid Bybo sydväst om Hammarstrand.

Döda Fallet

Döda Fallet är en fors som sedan 1796 är torrlagd sydost om Hammarstrand. Torrläggningen är ett resultat av ett misslyckat vattenledningsarbete.

Döda Fallet

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6da_fallet

Källa: Eget besök på platsen.

Karta till Döda Fallet

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Herculesgruvan

Herculesgruvan ligger vid Döda Fallet sydost om Hammarstrand. I gruvan bröts det järn med järnhalten ska ha varit låg så arbetet lades ner. Idag finns en ca 10 meter lång gruvgång klar. Idag är gruvan dock avspärrade på grund av ras som inträffat.

Getgrottan

Getgrottan ligger i söder om Ragunda. Grottan fungerade tidigare som skydd för får och getter. Varje år hölls bön vid grottan för djurens säkerhet.

Ättestupan på Hundberget

Ättestupan på Hundberget ligger vid Bybo sydväst om Hammarstrand.

Meåfallet

Meåfallet är ett vattenfall som ligger sydost om Hammarstrand. Man bör gå till fallet från öster, dvs från Indalsälven och uppströms den bäck som skapar fallet.

Fnuschens Brandtorn

Fnuschens Brandtorn ligger sydväst om Ytterhogdal. Tornet byggdes 1924 and Bergviks bolag för att underlätta brandbevakning. Tornet var aktivt fram till 60-talet då brandflyget ersatte den fasta brandtornen. 1974 genomfördes en renovering av tornet. Tornet är 11 meter höjd och vid klart väder ska det gå att de Klövsjöfjället och Sonfjället.

https://www.instagram.com/p/CUhsN0bKYPy/

Källa: Information på platsen.

Källa: https://turistmal.se/?index=item_map&id=3711

Karta till Fnuschens Brandtorn

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Kuttingsgrottan

Kuttingsgrottan är en grotta öster om Överhogdal. Grottan är en ca 5 meter gånger 1.5 meter stor, längst i grottan finns en mindre kammare. Grottan ligger under ett antal stora block.

Ragnhildsgrottan

Ragnhildsgrottan ligger under ett mycket stort flyttblock väster om Överhogdal. Grottan sägs ha fått sitt namn från Ragnhilds som under något av krigen på 1500- eller 1600-talen mellan Sverige och Norge blev ertappad med att smuggla förnödenheter till fienden. Hon dömdes då till fredlöshet och hon sökte skydd i grottan.

Gunnar-Björnsgrottan

Gunnar-Björnsgrottan är en mindre grotta under ett flyttblock öster om Överhogdal. Enligt sägnen ska Gunnar-Björn bott i grottan då han var fredlös.

Grottan vid Stenbodbergsvallen

Grottan vid Stenbodbergsvallen ligger norr om Sverg. Grottan är en ca 8 meter lång gång som leder in i bergssidan.

Skekarsbo Torn

Foto: Jonte Westman

Skekarsbo torn ligger i Färnebofjärdens Nationalpark och är ett väldigt stadigt trätorn. På platsen finns även grillplats.

Källa: Jonte Westman

Karta till Skekarsbo Torn

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Kungshögshällars brandtorn

Kungshögshällars brandtorn står fortfarande på plats. Det är oklart då tornet är byggt men förmodligen någon gång under början 1940-talet.

Kvasterbergsgrottan

Kvasterbergsgrottan är en grottgång som ligger nordväst om Sala. Grottan består av fem-sex meter lång gång som går att krypa igenom.

Spjärshälla Brandtorn

Foto: Jonte Westman

Spjärshälla Brandtorn ligger ligger nordost om Enviken i Dalarna. Tornet är ett enkelt ståltorn, på platsen finns vindskydd och grillplats.

Källa: Jonte Westman

Karta till Spjärshälla Brandtorn

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Himmelsbergets brandtorn

Himmelsbergets brandtorn ligger på toppen av Himmelsberget. Tornet byggdes för brandbevakning 1942 och är byggt i stål.

Vintjärns gruva

Vintjärns gruva ligger nordost om Svärdsjö i Dalarna. I Gruvan som ägdes av Stora Kopparberg bröts framförallt järnmalm fram till 1979. https://www.instagram.com/p/BCDdyilOlfO/ Källa:

Södra Vålbergets brandtorn

Södra Vålbergets brandtorn byggdes under 1942 och står fortfarande kvar. Tornet är byggt i järn och är 16 meter högt.

Jettebergskällaren

Jettebergskällaren är en grotta som ligger söder om Svärdsjö i Dalarna. Grottan är en sprickgrotta med en total längd av drygt 14 meter.

Orbergsgrottan

Orbergsgrottan ligger längs Ljugarens södra strand nordost om Rättvik. Grottan är en sprickgrotta som är nästa 9 meter djup.