Peder Gyltas grotta

Peder Gyltas grotta är en grotta i Frufällan strax nordost om Borås. Grottan är ungefär 7 meter djup och 6 meter bred.

Om grottan berättas att den där vägen kom en vacker junidag år 1263 tvenne vandrare höljda i vida pilgrimskåpor, vilkas nedfällda kapuschonger skylde deras ansikten. De gick med långsamma steg uppför branten. Det var den unge riddaren Peder Gylta och hans sköna Katarina. De var på flykt undan mäktiga fiender. Den väl skyddade grottan skulle för en tid bli deras bostad. Det är kallt och ruggigt i grottan och trivsammare hem kunde man tänka sig. Det var bättre förr innan ett bergras möblerade om och nästan helt fyllde igen den. Tidigare sträckte sig grottan djupt in i berget och var på tre sidor omgiven av lodräta släta väggar och en stor granithäll bildade tak. På ett ställe i taket fanns en ränna som släppte in lite ljus och där kunde även röken från elden finna sin väg ut.

Peder Gylta, herre till Påtorp, hade dödat den maktfullkomlige Bengt Månsson Liljehöök sedan denne rövat bort och försökt våldföra sig på Peders älskade Katarina. Peder hade även satt en dödande pil i Månssons handgångare, den lömske munken Anselmo, just när han höll mässa i Fristads kyrka. Peder blev då förklarad fredlös och måste fly. Så småningom upptäcktes de i sitt gömställe och försökte därför fly i en liten båt över Öresjö. Det blåste upp och båten tog in vatten och förföljarna närmade sig allt mer. Jakten slutade med att den fredlöse Peder och hans brud Katarina kastade sig i vågorna som, bredde en svepduk av skum över deras grav.”

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1FPMN

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/38e62caf-0ae4-4c6f-9a02-43da8c0e1fa3

Källa: http://borasbloggen.blogspot.com/2008/12/riddarens-grotta-och-flykten-in-i-dden.html

Källa: https://www.hembygd.se/fristads-hembygdsforening/plats/316985/text/59602

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Peder Gyltas grotta

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Gyltas Grotta 2

Gyltas grotta 2 ligger norr om Borås. Här sägs en kvinna som hette Dordi ha bott efter att henne stuga brunnit ner.

Hunna-Bengta hôla

Hunna-Bengta hôla är en grotta som ligger norr om Borås. Här sägs Hunna-Bengt ha gömt kyrksilver som han stulit i Sandhults kyrkan.

Flymaders grotta

Flymaders grotta är en grotta som ligger söder om Borås.

Abborrfors

Beskrivning saknas tyvärr för denna plats.

Busa-Jans grotta

Busa-Jans grotta ligger sydväst om Borås. Grottan är en av två grottor som sägs har varit ett tillhåll för den beryktade tjuven Busa-Jan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.