Penåsabäckens underjordiska lopp

Penåsabäcken lär ha ett underjordiskt lopp ungefär vid koordinatangivelsen. Utgå från körvägen 300 m S om Hulterstads kyrka. Följ den ca 2 km, sedan kompassgång.

Karta till Penåsabäckens underjordiska lopp

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Linnes grotta

Linnes grotta är en grotta som som går in i berget vid Hamnberget i det gamla brytningsområdet i Degerhamn på Öland. Det berättas att Carl von Linné besökte grottan men fick en sten på foten år 1741.

Homps kula

Homps kula ligger öster om Grönhögen på södra Öland. Sägnen säger att denna spricka i kalkstenen är öppningen till en tunnel under alvaret. Lokala utforskare har konstaterat att tunneln är minst 25 meter lång. Men ska man krypa ner i grottan så krävs det att man är villig att pressa sig in i ett väldigt tajt utrymme..

Brömsehus

Brömsehus var en försvarsborg vid den dansk-svenska gränsån Brömsebäck. Fästningen var högre belägen än terrängen i övrigt och omgärdad av pålverk och vallgrav. Det har inte gjorts några arkeologiska utgrävningar på platsen som idag utgörs av en ruinkulle.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.