Ragnhildsholmen

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ragnhildsholmen.jpg

Borgen bestod av en huvudmur, omslutande en fyrkantig borggård, på vilken låg, stödda mot muren, hus och byggnader för besättning och förråd. På östra sidan låg ett grovt, fyrkantigt torn, och på södra fanns ett utanverk till skydd för porten. Det hela var omgivet av en vall med grav.[2]

I de isländska annalerna nämns borgen som byggd av Håkon Håkonsson före 1257. 1275 inkvarterades svenske kungen Valdemar Birgersson med gemål där.

1304 erhöll Magnus Ladulås son hertig Erik Ragnhildsholmen jämte Kungahälla och en del av landet däromkring i förläning av norske konungen Håkon V. Det vänskapliga förhållandet mellan hertigen och Håkon V bröts emellertid och den norske kungen försökte med våld återta borgen 1308, men misslyckades. Därefter lät han, för att minska borgens betydelse, anlägga Bohus fästning på Bagaholmen längre upp i älven. 1309 uppgavs så Ragnhildsholmen till kung Håkon, men återtogs redan 1310 av hertig Erik, vilken i enlighet med villkoren i freden i Oslo återlämnade borgen till Norge efter några år (sannolikt före 1315 och antagligen redan 1312). Borgen användes alltså under mindre än 100 år. Troligt är att den ödelades av eldsvåda och att stenen användes för Bohus fästning.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ragnhildsholmen

Karta till Ragnhildsholmen

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Ytterby gamla kyrka

Ytterby gamla kyrka eller Sankt Halvards kyrka som den tidigare kallades ligger sydväst om Kungälv. Kyrkan byggdes på 1100-talet, men efter att den nya kyrkan invigdes 1870 fick den gamla förfalla.

Vattenfallet i Ormo

I Ormo naturreservat finns ett mindre vattenfall.

Bohus fästning

Bohus fästning är numera en ruin av en fästning, som började byggas 1308 för att stärka försvaret av Norges dåtida sydgräns. Ruinen är belägen på en 40 meter hög klippa på Bagaholmen i Nordre älv, vid Göta älvs norra utloppsarm i den sydöstra delen av Kungälv, cirka två mil norr om Göteborg. Fästningen har gett namn åt landskapet Bohuslän. Den har under sin 700-åriga historia kontrollerats av Norge, Danmark-Norge och Sverige. Bohus fästning har varit belägrad minst fjorton gånger, men aldrig blivit erövrad i strid. Fästningen är statligt byggnadsminne sedan den 25 januari 1935. Källa:

Barneberga kyrka

Barneberga kyrka är en blockgrotta i Kungälv. Grottan är ca fem gånger 3 meter invändigt och det är ståhöjd på ena sidan.

Gertruds gömma

Gertruds gömma är en grotta i Kungälv. Grottan är svårframkomlig sex meter lång grottgång.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.