Rämnan

Rämnan är en sprickravin som ligger på västsidan av Hoverberg i Jämtland. Sprickan är ca 600 meter lång och 25 meter djup.

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/df4f814c-5a41-4c4d-af77-bb292c93b6d1

Karta till Rämnan

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Hoverbergsgrottan

Som besökare i Hoverbergsgrottan leds du av två långa trappor 12 meter ner i grottan och förbi en slags förgård där vajande träd och den blånande himlen skymtar ovanför. Gången blir sedan bredare och jämnare för att sluta med en utvidgning och ett imponerande valv med en höjd av 20-30 meter. I Hoverbergsgrottans mitt bryter dagsljuset in genom en liten glugg i taket. Klippväggarna är vacker upplysta med ljus i olika kulörter som får klippformationerna att träda fram. Längst in i Hoverbegsgrottan finns en smal öppning, där grottforskare trängt in ytterligare 10 meter för att sedan fira sig ned 20 meter. Där nere fortsätter gången och utvidgas till 30 meters bredd. Enligt grottforskare har Hoverbergsgrottans hela längd uppmätts till 170 meter. Tidigt på våren är grottan svårtillgänglig på grund av isbildning. När luften blir varm ute under våren bildas fukt i grottan med isbildning som följd av att det då fortfarande är minusgrader i Hoverbegsgrottan. I början av juni ger isen med sig något, för att under högsommaren helt försvinna.

Grotta

En grottan med en ca 10 meter lång gång.

Grotta

En grotta som är ca 3 gånger 3 meter och ca 1 meter i tak. I närheten finns också en mindre grotta. Enligt uppgick ska man ha använt grottan till att lagra ost.

Kusbölehelvetet

Kusbölehelvetet är en 2000 meter lång sprickdal i södra Jämtland. Sprickan är ca 20 meter djup och i botten rinner Högån. https://www.instagram.com/p/CClPiTvJVEk/ Källa:

Hällnäsgrottan

Hällnäsgrottan har en delvis grävd ingång. Enligt uppgift ska kyrkkassan har gömts i grottan under krigstider.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *