Reivostugan

Reivostugan är en övernattningsstuga som ligger i Reivo naturreservat. Reivo naturreservat är ett nästan 100 kvadratkilometer stort område som ligger cirka 20 kilometer norr om Arvidsjaur. Reservatet rymmer allt från sjöar och gammelskogar till våtmarker och lågfjäll och är en populär plats för friluftsliv. Genom reservatet rinner flera bäckar och här finns också tjärnar och sjöar där ädelfisk har inplanterats.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besoksmal/naturreservat/reivo.html

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Reivostugan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Rymmargrottan

Rymmargrottan är en grotta som ligger utanför Arvidsjaur. Det sägs att grottan fått sitt namn efter att 3 ofrivilliga soldater vid Västerbottens regemente rymt för att undvika krigstjänstgöring i kriget 17-56-57 mot Ryssland.

Trollforsarna

Trollforsarna eller Trollforsen är ett forsområde i Pite älv. På hela forsen sträckning faller vattnet 41 meter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.