Risön

Risön är en gård som ligger i Florarnas naturreservat, där det finns en öppen raststuga. Från 1600-talet och framåt bedrevs det under århundraden lantbruk, skogsbruk och djurhållning här. Idag ägs gården av staten och förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Florarna naturreservat är en vildmark med vidsträckta myrar, gammelskog och små sjöar. Du kan vandra länge genom skog och över myrar på stigar och spänger.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besoksmal/naturreservat/florarna.html

Källa: https://florarna.se/styled-9/index.html

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Risön

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Norrbergskojan

Norrbergskojan är en stuga där det går att övernatta. Stugan ligger i Florarna naturreservat. Florarna är Upplands största sammanhängande myrmarker med milsvid skog runt omkring. Det är ömsom trädlösa mossar och kärrmarker, ömsom öppna vattenytor och gamla skogar. Här är det bara naturens egna ljud som hörs och civilisationen känns långt borta.

Brändöns kolarkoja

Brändöns kolarkoja är en kolarkoja där det går att övernatta. Kolarkojan ligger i Florarna naturreservat. Florarna är Upplands största sammanhängande myrmarker med milsvid skog runt omkring. Det är ömsom trädlösa mossar och kärrmarker, ömsom öppna vattenytor och gamla skogar.

Gammelåkojan

Gammelåkojan är en raststuga som ligger i Florarna naturreservat. Florarna naturreservat är en vildmark med vidsträckta myrar, gammelskog och små sjöar. Gammelåkojan har sovplatser, utedass och grillplats. Länsstyrelsen har lagt upp vedförråd längs Agnsjöleden på två platser där ni får hämta och bära med er till stugan.

Mixanstugan

Mixanstugan är en öppen raststuga som ligger i Florarna naturreservat. Florarna naturreservat är Upplands största myrområde med omgivande skogar. I reservatet finns det många olika naturtyper. Här finns också många olika djur- och växtarter. Mixanstugan har en kamin, ett bord, två britsar (som går att dra ut när man ska sova) och en våningssäng. Utanför finns torrtoalett, eldstad och vedförråd².

Agnsjöstugan

Agnsjöstugan är en raststuga som ligger i Florarna naturreservat. Florarna naturreservat är en vildmark med vidsträckta myrar, gammelskog och små sjöar. Här lever det skygga lodjuret, ugglor hoar i vårnatten, och i skogarna finns orre, tjäder och järpe. Framåt hösten lyser hjortronen upp myrarna med sina brandgula bär. Du kan vandra länge genom skog och över myrar på stigar och spänger. Agnsjöstugan har fyra britsar, bord, bänkar och kamin. Utanför finns ett torrdass, grillplats och vedförråd².

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.