Rödgölsgrottan

Rödgölsgrottan eller Grottan vid Rödgölen är en grotta norr om Norrköping. Grottan är ca 7 meter djup.

Källa: https://www.yumpu.com/sv/document/read/20506167/beskrivning-av-rodgolens-naturreservat-i-naturvardsprogrammet

Källa: https://www.openstreetmap.org/node/9484598219

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Rödgölsgrottan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Jacobsdalsgrottan

Jacobsdalsgrottan är en blockgrotta i Ågelsjöns naturreservat nordväst om Norrköping.

Ågelsjöravinen

Ågelsjöravinen är en klipprvin i Ågelsjöns naturreservat nordväst om Norrköping.

Dvardalatunneln

Dvardalatunneln är en övergiven järnvägstunnel norr om Norrköping. Tunneln var en del av järnvägen mellan Katrineholm och Norrköping som invigdes 1866. Men den nya sträckningen som invigdes 1964 går i nya tunnlar.

Graversfors gamla tunnel

Graversfors gamla tunnel är en övergiven järnvägstunnel norr om Norrköping. När spåret drogs om 1964 övergavs tunneln.

Hammarbackstunneln

Hammarbackstunneln är en sprängd tunnel som ligger norr om Norrköping. Tunneln är byggd som en del i ett projekt att föra vatten till ett stensliperi nedströms. Troligtvis är tunneln byggt 1843 till 1844.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.