Rövargrottan

Rövargrottan ligger på Petberget vid Bjurön sydost om Skellefteå. Grottan är ungefär fyra gånger fem meter stor. Enligt sägnen hade rövare grottan som tillhåll. Rövarna härjade i bygden men en dag fick befolkningen nog och en man som hette Erik Håkansson, även kallad Öjkalln, gillrade en fälla. Han lurade rövarna att stjäla en tunna brännvin. Medan rövarna sov ruset av sig efter att druckit brännvinet slog han ihjäl fyra dem med en yxa. Den femte flydde med en båt, men den var så dålig att den sjönk och han drunknade.

Källa: http://www.lovanger.se/byar-foreningar/byar/bjuron/

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/d78c5c01-e6a9-42f2-970c-70d51b9e1e76

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Rövargrottan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Trollkyrkan

Trollkyrkan är en grotta som ligger i Vebomark väster om Lövånger. Grottan som ligger på Getmyrberget är en blockgrotta, med att förrum ca 5-6 meter i diameter, därifrån kan man komma in i en 12-15 lång tunnel till ett inre rum. Från fotbollsplanen i närheten ska det vara skyltat till grottan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.