Ryhällkammaren

Ryhällkammaren är en mindre grotta mellan Sysslebäck och Malungsfors. Grottan är fyra meter lång och enligt sägnen ska man offra en slant när man passerar grottan.

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/791a75ec-346b-459e-9fb3-a42c833813d9

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Ryhällkammaren

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Vattufölle

Vattufölle är ett vattenfall som ligger i Tandövala naturreservat i västra Dalarna.

Digerbergets brandtorn

Enligt uppgift så ska Digerbergets brandtorn fortfarande stå kvar, har du mer information så lämna gärna en kommentar. Tornet byggdes 1938 och ska vara ett 8 meter högt torn byggt i järn.

Munkebolssätern

Munkebolssätern är en övernattningsstuga som ligger i Åskakskölens naturreservat. Åskakskölen är ett variationsrikt våtmarkskomplex som främst består av stora vidder av olika typer av myr samt av skogbeväxta myrholmar och randskogar.

Fämtfallet

Fämtfallet är ett vattenfall som ligger i den norra delen av Värmland. Fallet ligger i vattendraget Fämtan och har en fallhöjd på 44 meter. Det finns en vandringsled på båda sidor av fallet, Fämtleden, som börjar och slutar ovanför fallet vid den övre Fämtbron. Leden korsar också Fämtan ca 3.5 km uppströms på en nästa 100 år gammal hängbro. Fämtfallet har länge utnyttjats till vattenkraft. Det finns lämningar efter flera olika kvarnar på plats. Det är både småkvarnar som ägts av bönderna runt om och större mer industriella kvarnar. Man kan även se resterna efter två kraftstationer som lades ner på 1940-talet. Utöver att nyttjas till vattenkraft så har Fämtan också använts s

Digerfallet

Digerfallet ligger i övre Klarälven vid Tåsans gamla kraftstation. Tåsans vattenflöde är numera reglerat med av Tåsjödammen och vattnet går i tunnlar till Tåsans kraftstation i Sysslebäck, men trots detta är Digerfallet ett imponerande vattenfall. Tåsen vad tidigare en viktigt flottningsled för timmer. https://www.instagram.com/p/B99k3tYlpu8/?utm_source=ig_web_copy_link

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.