Säljbergsgrottan

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Säljbergsgrottan ligger nordost om Vansbro och Järna. Öppningen till grottan är rektangulär 1 meter bred och 2.2 meter hög. Grottan sträcker sig 9 meter rakt in i berget. Troligtvis har grottan varit en boplats för människor.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCP1JC

Källa: https://mittidetvilda.se/saljbergsgrottan-en-fantasieggande-vandring/

Källa: Svenska Grottor

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/09719109-d413-4dd7-a711-0e2dd109e7a2

Karta till Säljbergsgrottan

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Trollkyrkan

Trollkyrkan är en ravin i Säxbergs naturreservat sydväst om Mora. Ravinen är 250 meter lång, 10 meter djup och 50 meter bred. Enligt sägnen har trollen haft sin kyrka i ravinen. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/05f6d561-9252-472e-af15-7a84be42e75a Källa: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besoksmal/naturreservat/mora/saxberg.html Källa: http://www.moraoutdoor.se/index.php/leder/beskrivning/saxberg-trollkyrkan

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *