Sjösalen

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC24VE7

Karta till Sjösalen

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Herrasängen

Herrasängen, eller Silverlods grotta, ligger nordost om Varberg. I denna grotta sägs Olof Silverlod ha gömt sig efter att ha dödat löjtnant Håård af Segerstad i duell. Detta ska ha inträffat efter Slaget vid Halmstad 1676. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e48b2563-bd69-4673-9bab-3f8b6872a5db Källa: https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/varberg/stackenas.html Källa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863341/FULLTEXT01.pdf

Trollgrottan i Gnipeberg

Trollgrottan är sammanlagt 38 meter lång. Tre ingångar leder in i berget Källa: https://www.falkenberg.se/upptack/naturen/naturattraktioner/trollgrottan-i-gnipeberg.html

Albäcks vattenfall

Albäcks vattenfall ligger nordost om Veddinge. Fallet består av flera steg och har en total höjd av ca 50 meter. Källa: https://veddige.nu/smultronstallen-i-veddigebygden/

Björngrottan

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC31CDZ

Sumpafallen

Sumpafallen ligger i Sumpafallens naturreservat sydväst om Ullared. Sumpafallen tillsammans med de tre andra forsarna som finns i naturreservatet är en del av Högvadsån. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/falkenberg/sumpafallen.html

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *