Skarpnäcksgrottan

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skarpn%C3%A4cksgrottan,_2018.jpg

Skarppnäcksgrottan är ungefär 23 meter lång, 3-4 meter bred och 3-8 meter hög. Ingången är från promenadvägen som sträcker sig mellan Flatenvägen och Flatens barnbad. Längs vägens östra sida finns en mycket brant klippa med en fornborg på toppen och några av Stockholms hårdaste klätterleder. I berget ligger ett numera plomberat militärförråd från andra världskriget.

Skarpnäcksgrottan är en så kallad blockgrotta som bildades när ett större stycke av bergöverhänget lossnade, rasade ner och ställde sig något snett varvid ett oregelbundet hålrum uppstod. Grottan består av ett större rum och två mindre avstickare som är blockerade efter några meter. I taket och vid grottans slut finns några ljusöppningar.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1F2GM

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Skarpn%C3%A4cksgrottan

Källa: https://sv.linkfang.org/wiki/Skarpn%C3%A4cksgrottan

Karta till Skarpnäcksgrottan

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Klövbergsgrottan

Klövbergsgrottan är Stockholms läns största grotta. Det är en så kallad blockgrotta och den består av ett antal mindre salar, förbundna med trånga gångar. Den totala längden av alla gångarna är över 300 meter och det finns dessutom många smågrottor i närheten. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCG5WT Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%B6vbergsgrottorna

Bellmans grotta

Bellmans grotta, eller Bellmans stenar som platsen också, kallas ligger i Stockholm. Grottan består av två klippblock som lutar mot varandra och en gång har skapats. Enligt berättelsen så ska Bellmans gömt sig på platsen för att undkomma sin fordringsägare. En annan sägnen berättar att blocken restes kort efter istiden av ett par och detta […]

Uringegrytet

I blocksamlingen vid foten av berget finns flera stora stenblock med trånga krypgångar under. Grottans totala längd är 24 meter.

Tumba Tarzans grotta

Tumba Tarzans grotta är en grotta öster om Södertälje. Grottan ligger under några flyttblock och är ungefär fem gånger sju meter stora. Det berättas om att Tumba Tarzan, som var en brottsling på 1950-talet, hade grottan som gömställe. Läs gärna mer på länkarna om Tumba Tarzan. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/6620f8d6-a27a-4e62-9606-a4279f8b2e74 Källa: https://www.mitti.se/nyheter/reportage-folj-med-tumba-tarzan-pa-rymmen-fran-polisen/repqfb!3WyhwDZQe4ILQRb83KyQ/

Tunaborgen

Redan år 1291 nämner ärkebiskop Nils Alleson en befästning på platsen. Befästningen vid infarten till en dåtida sjöled mot Uppsala, Långhundraleden, finns markerad i kartskisser från 1500-talet, då med namnet ’’Konungstunegård’’. Den var även en strategisk stödjepunkt i Gustav Vasas krig mot danskarna. Ruinen återupptäcktes vid tiden omkring 1920 på en grönskande kulle i det då glest bebyggda området, inte långt från […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *