Sme-lasses kammare

Grottan ligger 3.5 km O om Skruv, strax nedanför sockengränsen vid Gåsamåla. (Detta tips visar likheter med tips 3131, Jans kammare. Koordinaterna för Rnr 1674 ändrade av LGJ från 6276000 (+/- 1000) Y: 1482000 (+/- 1000) till 6283000/1476000 som passar mycket bättre med lägesbeskrivningen. Observera att siffrorna 82/83 och 76 nu har bytt plats i X-Y-koordinaterna. Troligen misstag från början) Det finns ett “Smedberg” utsatt på ekonomiska kartan ungefär vid 6282060/1476440.

Karta till Sme-lasses kammare

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Gummekulla ättestupa

Gummekulla ättestupa väster om Emmaboda ligger på ett berg norr om gården Gummekulla. Följande berättas: “Uppe på sydsidan av berget ligger en gammal offerkälla. Flera mynt från både äldre och nyare tid har hittats där. Offerkällor med syd- eller nordläge, samt vatten från dem, ansågs ha en bättre verkan mot krämpor och sjukdomar, än källor […]

Bläsemålatjuvens grotta

Här sägs den berömda Bläsemålatjuven ha bott ibland på sommaren (ca 1840). Han var känd för att på bl a Flädingstorp gård lura ut folket när herrskapet var på julotta genom att släppa ut djuren. När de hade fullt upp med att fånga in djuren igen gick han in och åt sig mätt. Han lär […]

Majes Grotta

Majes Grotta är en 6 meter lång sprickgrotta med ståhöjd nordväst om Nybro. Enligt sägnen ska en utstött piga ha bott här i den största grottan med sina barn. Källa: https://www.emmaboda.se/download/18.10f9ad3f154deaac5684058/1464892527029/Utflyktsm%C3%A5l%20i%20Emmaboda%20kommun.pdf

Grotta

Här finns en mindre grotta, uppskattningsvis ca 2 meter lång och 0,5 meter hög. Grottan har bildats under ett par 1-2 meter stora stenblock. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/5a9ffc32-9da5-4398-8980-873bbfbf2c91

Tjuvahall

Tjuvahall är en liten grotta som ligger strax väster om Hovmantorp öster om Växjö. Grottan ligger under ett block och är 2.8 meter gånger 2 meter. Höjden på grottan är 1.5 meter. Källa: Svenska Grottor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *