Smedbergshål

Smedbergshål är en grotta som ligger norr om Kinna.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCVPCG

Karta till Smedbergshål

Visa positionen i Google Maps

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Äventyr i närheten

Grotta

Grottan ligger norr om Kinna. En naturformation i berget i form av en mindre grotta.

Torkels gömma

Torkels gömma ligger mellan Bollebygd och Kinna. Grottan ligger i klipp- och bergsterräng nordväst om Lilla Hålsjön. Enligt en gammal sägen gömde sig man som hette Torkel för danskarna i denna grotta under ofredstid.

Skute Gruva

Skute gruva är en grotta som ligger öster om Kinna. Även om namnet är Skute gruva så är det en grotta som skapats genom att delar av berget rasat och lagt som som ett tak.

Gunnbofallet

Gunnbofallet är ett vattenfall i Ljungaån. På platsen fanns redan 1637 en kvarn och platsen har det sedan dessa fram till 1941 funnits en kvarn. Det fanns under 1800-talet även en såg på platsen. När man flottade timmer på ån fanns även en timmerränna här. Idag finns endast några rester av grunden kvar. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3D303_gunnbofallet?guid=4ab4ef00-3c92-4f6f-88e2

Busa-Jans grotta

Beskrivning saknas tyvärr för denna plats.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *