Södra Åselbergssätern

Södra Åselbergssätern är en övernattningsstuga som ligger längs Nordvärmlandsleden. Nordvärmlandsleden är en 54 km lång vandringsled som går genom omväxlande och kuperad terräng och erbjuder många vackra utsiktspunkter och fina fiskevatten. Längs leden finns rastplatser med vindskydd och övernattningsstugor.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d5692696b/1549620893828/S%C3%B6dra-%C3%85selbergss%C3%A4tern.pdf

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Södra Åselbergssätern

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Norra Åselbergssätern

Norra Åselbergssätern är en övernattningsstuga som ligger i Nordvärmlandsleden. Nordvärmlandsleden är en 54 km lång vandringsled som går genom omväxlande och kuperad terräng och erbjuder många vackra utsiktspunkter och fina fiskevatten.

Digerfallet

Digerfallet ligger i övre Klarälven vid Tåsans gamla kraftstation. Tåsans vattenflöde är numera reglerat med av Tåsjödammen och vattnet går i tunnlar till Tåsans kraftstation i Sysslebäck, men trots detta är Digerfallet ett imponerande vattenfall. Tåsen vad tidigare en viktigt flottningsled för timmer. https://www.instagram.com/p/B99k3tYlpu8/?utm_source=ig_web_copy_link

Röknölens brandtorn

Röknölens brandtorn ligger i norra Värmland. Tornet byggdes av Luftskyddsinspektionen 1941 och är byggt i järn.

Björnholtkojan

Björnholtkojan är en övernattningsstuga som ligger längs Finnskogsleden i Värmland. Finnskogsleden är en 240 km lång vandringsled som går genom skogsfinnarnas gamla stigar genom skogarna, längs vattnen över topparna och förbi finntorpen. Leden korsar riksgränsen vid ett flertal tillfällen.

Nolbyholen

Nolbyholen är en övernattningsstuga som ligger i Finnskogsleden i Värmland. Finnskogsleden är en vandringsled på cirka 240 km som går genom gränsskogens natur och kultur mellan Morokulien på gränsen mellan Eidskog och Eda i söder och Søre Osen i Trysil i norr. Leden korsar riksgränsen vid ett flertal tillfällen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.