Storpusskyrka

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Storpusskyrka är en grottformation som ligger väster om Långshyttan. Formationen består av ett klippblock som bärs upp av ett mindre och bildar ett rum.

Storpusskyrkan ovanför Arkhyttan

Posted by Vi som gillar St. Skedvi on Sunday, June 10, 2018

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/3a637a72-d8c4-424e-b899-db0b96e70b50

Karta till Storpusskyrka

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Jättens grotta

Jättens grotta ligger mellan Hedemora och Långshyttan. Grottan är ungefär sju meter djup, en meter bred och två meter hög. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC2KXE9 Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/978c9931-5889-451d-817d-0464797b0837

Snokarsalen

Snokarsalen ligger på Sunnanö öster om Borlänge. Grottan ligger mellan några stora block och är ungefär fem meter djup. Det berättas att grottan använts av statliga kontrollanter som flyktställe under hembränningsförbudet på Gustav III:s tid. De statliga funktionärerna var utskickade för att kontrollera förbudet efterlevdes. Dessa sågs inte med blida ögon av ortsbefolkningen som jagade […]

Storögrottorna

Storögrottorna ligger i en samling stenblock på ön Storön i Ösjön. Det finns flera grottor, men det största är 23 meter lång och har sin öppning i blocksamlingens nordöstra del. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stor%C3%B6n,_Borl%C3%A4nge_kommun Källa: Svenska Grottor

Lottbo kyrka

Söder om Lottbosjön alldeles intill järnvägen ligger en storslagen stenformation bestående av 4 stora flyttblock. Där samlade församlingsprästen Park rallarna vid järnvägsbygget på 1850-talet till gudstjänst och platsen fick namnet Lottbo Kyrka. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC20ER5

Flybergets brandtorn

Det är oklart när Flybergets brandtorn byggdes, i dokumentation finns ett 15 meter högt torn i trä byggt 1929 dokumenterat. Men på platsen står idag ett torn i järn, förmodligen så har det äldre tornet ersatts av ett i järn någon gång under början av 1940-talet då de flesta tornen i järn byggdes.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *