Sundre kastal

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sundre_kyrka_aerial_photo.jpg

Nordost om Sundre kyrka finns ett runt försvarstorn (en så kallad kastal) från tidig medeltid bevarat. Den är 15 meter i diameter och 13 meter hög och är uppbyggd av huggna sandstenar. I nordost, cirka 6 meter ovan marknivå, är en rundbågig portal, troligen den ursprungliga ingången. På kastalens övre del är 6-7 skottgluggar bevarade.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sundre_kyrka#Sundre_kastal

Karta till Sundre kastal

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.