Sundsby Grottan

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1NBNY

Karta till Sundsby Grottan

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Kyrkan

Kyrkan är en blockgrotta på Tjörn. Grottan har två ingångar och är totalt ungefär 10 meter lång. Källa: https://docplayer.se/27899686-Miljovards-rapport-1993-6.html

Hedås grotta

Hedås grotta ligger på Tjörn. Grottan är en sprickgrotta börjar med en 8 meter lång gång, sedan sedan kan man åla sig in ytterligare 12 meter. Det berättas att 1725 ska en man som hette Hans Kock och var som till prästen Michael Kock gömt sig i grottan. Källa: https://docplayer.se/27899686-Miljovards-rapport-1993-6.html Källa: https://detvildagoteborg.se/tag/hedas-grotta/ Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/5086ef95-139c-4399-89dc-babb61a644c4

Borrefjälls stuga

Borrefjälls stuga är en grotta som ligger på södra Orust. Grottan kallas även Trollhålorna. Enligt sägnen bor det troll i grottan och en gång ska leda under jorden ända till Morlanda. Källa: https://www.orust.se/download/18.191d2a5e160d9dc1bbf4b94/1515567465729/Fornborgsresan%20p%C3%A5%20Orust%202012.pdf Källa: https://docplayer.se/27899686-Miljovards-rapport-1993-6.html Källa: https://speleo.se/archive/Grottor_i_Sverige.pdf

Kallens kyrka

Kallens kyrka är en grotta på Orust. Grottan är en sprickgrotta som är 24 meter lång men öppning på båda ändarna. Källa: https://docplayer.se/27899686-Miljovards-rapport-1993-6.html

Överbergshål

Överbergshål är en mindre grotta på Orust. Grottan är ungefär fyra gånger två meter. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/c588c903-ff90-47bf-b594-73a7930b9834

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *