Stavarhallen

Stavarhallen är ett område med skrevor och grottor som ligger nordost om Örnsköldsvik. Här finns tre skrevor, Saleböleskrevan, Stavarhallsskrevan och Grytskreven. Här finns också åtminstone 4 grottor, varav Rövargrottan förmodligen är den kändaste. Källa: https://susannelindsfoto.blogspot.com/2014/09/grottorna-i-stavarhall-salusand.html Källa: Grottor i Nolaskogs och I Skuleskogen