Snittingefallet

Snittingefallet är ett vattenfall som ligger i Bräkne-Hoby i Blekinge. Här låg tidigare en kvarn som fanns kvar fram till 1945. Efter detta fanns ett vattenkraftverk som revs 1959 på platsen. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3E2XB_snittingefallet?guid=6279f904-2d26-4c4d-b149-bc8af98ce609 Karta till SnittingefalletVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenGrottan vid HärstorpssjönGrottan vid Härstorpssjön ligger väster om Ronneby. Grottan är 10 meter lång. …

Brännarebygdens Snapphanegrotta

Brännarebygdens Snapphanegrotta ligger norr om Olofström. Grottan är en blockgrotta som skapats av flyttblock som vilar på varandra. Källa: https://greater-copenhagen.se/snapphanegrottan/ Karta till Brännarebygdens SnapphanegrottaVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenLekarebäckenBeskrivning saknas tyvärr för denna plats.Läs …

Ättestupan i Rödeby

Ättestupan i Rödeby ligger norr om Karlskrona. En 20 meter lång och 10 meter hög klippa sägs har ha fungerat som ättestupa. ”Enligt ortsbefolkningen har man här kastat ut gamla och orkeslösa.” Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e738db5d-7b98-427b-81d0-cdbf88cf6dfd Karta till Ättestupan i RödebyVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenJätten Snopps grottaJätten Snopps grotta ligger på Snoppsberget i Rödeby strax …

Valberget

Valberget som ligger nordost om Karlshamn sägs ha fungerat som ättestupa. Här finns en klippa som idag framförallt används till repklättring. I ”Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige” går att läsa: ”Walhall, ett berg, uti Hellaryd socken och Blekinge, ½ mil från kyrkan, vid hemmanet Kölja, består af ofantliga rätt uppstående stenpelare, är på 2:ne …

Valhall

Valhall ligger vid sjön Orlunden väster om Olofström och sägs ha fungerat som ättestupa. Här finns en 40 meter hög klippa som störtar med mot Orlundens vatten. Källa: https://attestupor.com/2014/02/19/106-valhalla-walhall-orlunden-orlundssjon-vallsjon-wallsjon-ja%cc%88msho%cc%88g-lister-olofstro%cc%88m-blekinge-r/ Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/17ecb6cc-5e5f-4da5-a334-41082bcec645 Karta till ValhallVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenLohallenLohallen är en grotta som ligger söder om Olofström. Grottan är en blockgrotta som är ungefär …

Snapphanegrottorna

Snapphanegrottorna ligger väster om Mörrum. Här finns två grottor vars ingångar ligger ca 10 m från varandra och vars inre har viss kontakt. Den första grottan har en ingång från en smal avsats 2-2,5 meter ovan mark i en brant bergssida. Grottan är ca 5 meter lång och 2,5-4 meter hög, med sluttande bergväggar och …

Gudinnagrottan

Gudinnagrottan är en mindre grottan, omkring 5 meter som skapats under stora stenblock. Enligt sägnen skall grottan använts av snapphanar. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/3274b6f7-8b09-4075-a8a2-94276f988d5a Karta till GudinnagrottanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenLilla skattkammarenLilla skattkammaren är en …

Hallakaret

Hallakaret är en mindre grotta som bildat av flera klippblock. Enligt sägnen skall två män hamnat i slagsmål vid grottan, varvid den en slog ihjäl den andre. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/54d58d4e-3c49-440b-811f-939ed83e0983 Karta till HallakaretVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten …

Lysebergsgrottan

Lysebergsgrottan som bildats av tre stora stenblock. Grottan är ca 4.5 meter lång och ca 2 meter bred. Enligt sägnen skall Karl XI har övernattat i grottan. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/a82581bf-73ec-46d8-9d37-fd4bc7479b0f Karta till LysebergsgrottanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten …

Carls gap

Carls gap är en grotta som bildats under tre flyttblock. Grottan är 4 meter bred och 3 meter lång. Enligt sägnen ska grottan fått sitt namn efter en soldat, Carl, som ledat här och bevakat gränsen mellan Sutaremåla och Totasjö. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/46d4c343-d002-4fdb-ba93-d151b84b77bb Karta till Carls gapVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka …