Klint-Misens grotta

Klint-Misens grotta ligger nordväst om Slite på Gotland. Grottan är ungefär fem gånger två meter stor. Det sägs att att en person som hette Klint-Misen en gång bodde i grottan. Det berättas också att grotta en gång ledde till en källare i den närbelägna gården Klint. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/55cc94ed-dcc9-45b8-8e57-2d8ab2a288aa

Stora förvar

Grottan ligger på Stora Karlsö och är 25 meter djup. Under 1800 talet gjorde utgrävningar i grottan man gjorde många fynd från Stenålder. Något uppseendeväckande så hittade man människoben med tecken på kannibalism. Läs mer här: http://www.storakarlso.se/upplev/rundtur/stora-forvar/ Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Karls%C3%B6