Svartstäuu

Svartstäuu är en 25 meter lång grotta på Gotland som det går att gå igenom. Källa: https://prostensunes.blog/2020/06/03/trevlig-dag/ Källa: https://resource.sgu.se/dokument/publikation/aa/aa170beskrivning/aa170-beskrivning.pdf Källa: Grottor i Sverige Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Karta till SvartstäuuVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenTorsburgens …

Rindarhule

Rindarhule ligger tillsammans med flera grottor i Torsburgen på Gotland. Källa: https://prostensunes.blog/2020/06/03/trevlig-dag/ Källa: Grottor i Sverige Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Karta till RindarhuleVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenLinnés grottaLinnés grotta ligger vid Torsburgen på Gotland. …

Getsvältan

Getsvältan är en 7 meter djup grotta söder om Visby. Källa: https://www.openstreetmap.org/node/6651650759 Källa: https://www.lansstyrelsen.se/gotland/besoksmal/naturreservat/hogklint.html Källa: https://grottor.se/grotta/Getsv%C3%A4ltan Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Karta till GetsvältanVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenRövar Liljas hålaRövar Liljas håla är en grotta …

Trullkällarhul

Trullkällarhul är en grotta vid Stenkumla på Gotland. Speleologer har sedan 1970-talet grävt ut grottan med förhoppning om att bevisa att den sitter ihop med den mera kända Lummelundagrottan. Hittills har man kommit ca 150 meter. Grottan är låst och går ej att besöka Källa: https://www.koordinater.se/kategorier/svenska-grottor/grotta.aspx?poiid=82289 Källa: https://sverigesradio.se/artikel/6504668 Källa: https://www.geocaching.com/seek/gallery.aspx?guid=208adaa3-3d50-4ed8-a474-74fd524327d9 Det finns risker med att …

Forngrottan

Forngrottan är en mindre grotta som ligger på Gotland söder om Visby. Grottan är 3 gånger 3 meter och 1 meter hög och ligger i en bergssida. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/ca25c549-5eb8-452e-b674-86eb2c5845dd Källa: https://www.abc.se/~m5924/stenkumla/forskn/161.html Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Karta till ForngrottanVisa positionen …

Lasses Grotta

Lasses Grotta ligger på Stora Karlsö. Grottan är åtta meter lång och sju meter bred. Kulturlager som hittats i grottan kan tyda på att grottan varit bebodd. Källa: https://www.yumpu.com/sv/document/read/51694154/stora-karlso-sodertorns-hogskola Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/61981ecf-99cf-497d-a7e3-a5090896747e Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Karta till Lasses GrottaVisa …

Hässleby Läde

Hässleby Läde är en grotta på Stora Karlsö. Grottan är ca 16 meter djup och 2 till 4 meter bred. I grottan har hittats kulturlager som kan tyda på att grottan varit bebodd och djurben har hittats i grottan. Källa: https://www.yumpu.com/sv/document/read/51694154/stora-karlso-sodertorns-hogskola Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/6f75b856-151c-42f3-b996-cbcbb703b25d Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på …

Lilla Förvar

Lilla Förvar är en grotta som ligger på Stora Karlsö. Grottan är ungefär 12 meter djup och två meter bred. I grottan har arkeologer hittat ett 60 cm tjock kulturlager som tyder på att grottan varit bebodd. Man ska även hittat kermikfragment som kan vara så gamla som järnåldern. Källa: https://www.yumpu.com/sv/document/read/51694154/stora-karlso-sodertorns-hogskola Det finns risker med …

Jungfruhålet

Jungfruhålet är en grott som ligger på Stora Karlsö. Grottan är 22 meter djup och vid arkeologisk undersökning har sotlager påträffats som tyder på att grottan varit en boplats. Det finns även uppgifter om att människoben hittats i grottan. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/55e1e0ab-0612-4bad-8f4f-8f0acad72134 Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. …

Grottan vid Haugstain

Grottan vid Haugstain ligger strax söder om Blåhäll på Gotlands västkust. Källa: https://www.hembygd.se/tofta/plats/233382/picture/2347199 Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Karta till Grottan vid HaugstainVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenGrottan vid AllhagevikenGrottan vid Allhageviken är en mindre grotta …