Fläskens grotta

Fläskens grotta ligger öster om Varberg. Grottan består av en 8 meter lång spricka i berg som täcks av block. Grottan är en meter bred och öppningen är störst i nordöst. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/1cd1177b-8d59-4949-a80e-a6cab2e52d92 Karta till Fläskens grottaVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om …

Granatgruvan i Sjönevad

Granatgruvan i Sjönevad ligger nordväst om Falkenberg. Gruvan är Sveriges enda granatgruva och här utvanns granater mellan 1926-1938. Granaterna som utvanns här var knytnävsstora knippen som användes som slipmedel. Granater finns på flera platser i Sverige, men detta är en av de få platser där de hittats i ädelstenskvalitet. Fram till gruvan leder en grusväg, …

Yngeredsforsen

Yngeredsforsen är en, idag uppdämd, fors nordost om Falkenberg. Idag rinner huvudfåran underjordiskt i en tunnel men klar på platsen finns resterna efter den tidigare fördämningen. Platsen är ett populärt utflykts mål och man kan se den gamla flodfåran och resterna efter det verksamheter som tidigare funnits på platsen. Enklast är om man kommer till …

Albäcks vattenfall

Albäcks vattenfall ligger nordost om Veddinge. Fallet består av flera steg och har en total höjd av ca 50 meter. Källa: https://veddige.nu/smultronstallen-i-veddigebygden/ Karta till Albäcks vattenfallVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenHerrasängenHerrasängen, eller Silverlods grotta, ligger nordost om Varberg. I denna grotta sägs Olof Silverlod ha gömt sig efter att ha dödat löjtnant Håård af …

Grottan på Vendelsö

Grottan på Vendelsö ligger mellan Varberg och Kungsbacka. Grottan är en strandgrotta. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1VB3D_vendelso-3?guid=0299fd34-9cba-446c-b01a-ffe6b5237ea7 Källa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863341/FULLTEXT01.pdf Karta till Grottan på VendelsöVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenHavsgrottanHavsgrottan är en grotta vid havet söder om Åsa. …

Herrasängen

Herrasängen, eller Silverlods grotta, ligger nordost om Varberg. I denna grotta sägs Olof Silverlod ha gömt sig efter att ha dödat löjtnant Håård af Segerstad i duell. Detta ska ha inträffat efter Slaget vid Halmstad 1676. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e48b2563-bd69-4673-9bab-3f8b6872a5db Källa: https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/varberg/stackenas.html Källa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863341/FULLTEXT01.pdf Karta till HerrasängenVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en …

Grottan vid Stora Björnås

Grottan vid Stora Björnås ligger sydost om Kungsbacka i Äskhults naturreservat. Grottan ligger under ett stort flyttblock. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4da86a5a16488a299bc17d4/1531384880505/Uppt%C3%A4ck%20naturen%20i%20Halland%202018%20webb.pdf Karta till Grottan vid Stora BjörnåsVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenTjuvastuganTjuvastugan är en sju meter …

Sumpafallen

Sumpafallen ligger i Sumpafallens naturreservat sydväst om Ullared. Sumpafallen tillsammans med de tre andra forsarna som finns i naturreservatet är en del av Högvadsån. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/falkenberg/sumpafallen.html Karta till SumpafallenVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenOkome grottaOkome grotta ligger söder om Ullared. Grottan ligger i den branta sydostsluttningen av Krösnabjär och utgörs av ett stort blockparti som har …

Kvarnfallet

Kvarnfallet ligger i Krokån norr om Knäred. Här passerar Krokån den 400 år gamla prästgårdskvarnen. Källa: https://visitlaholm.se/poi/kvarnfallet/ Karta till KvarnfalletVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenTjuvahålanTjuvahålan är en grotta som ligger väster om Knäred. Grottan har skapats av två flyttblock, som upptill lutar mot varandra så att ett rum bildas, rummet är ungefär fyra gånger …

Kungsgrottan

Kungsgrottan ligger vid foten av Snapphanehyllan i Hjärne naturreservat norr om Varberg. Grottan har fått sitt namn efter att Oskar II och kronprins Gustav Adolf besökt platsen och skrivit sina namn i grottan. Källa: http://ronnyvonfrankeinsteinsvandringstips.se/2016/june/naturreservat-hjorne-med-snapphanegrottorna.html Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%B6rne_naturreservat Källa: https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/varberg/hjorne.html Karta till KungsgrottanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör …