Hoedestupet

Hoedestupet är ett vattenfall i Lofsen, även kallad Lofsån. Fallet ligger väster om Sveg. Idag rinner vattnet oftast i en sprängd ränna som byggdes för att underlätta flottning av timmer. Men passa på att besöka fallet vid höga vattenflöden så då Lofsen kan återta sin gamla fåra. Källa: https://www.lofsdalen.com/sv/hoedestupet

Blixgruvefältet

Blixgruvefältet, eller Blixgruvan, består av två gruvområden, ett centralt kring Glimtjärn och ett längre norrut. I dag består gruvfältet av några gruvgångar eller påbörjade gruvgångar vid Glimtjärn och flera olika dagbrott. Flera av gruvgångarna är vattenfyllda. På platsen finns också flera husgrunder. Brytningen på platsen pågick från 1600-talet till 1800-talet. Källa: http://www.landskapsarkeologerna.se/wp-content/uploads/ramundberget.pdf

Norrgruvorna

Norrgruvorna består idag av ett östra område med tre ganska stora dagbrott och ett västra område med fyra gruvgångar in till underjordiska gruvrum och orter. Mellan dessa två gruvdriftsområden finns en kvarstående gruvstuga och bebyggelselämningar med husgrunder. Inne i ett av gruvrummen finns en mycket välbevarad gruvsmedja ässja, en stenvall som avgränsning inåt. Verksamheten på […]

Sörgruvorna

Sörgruvorna, som även ibland kallas Förhoppningsgruvan, ligger söder om Ramundberget och här finns fyra gruvgångar som går snett nedåt i berget och är vattenfyllda. Den 17 juli 1696 påbörjades verksamheten på platsen. De fyra gruvgångarnas namn var Västergruvan, Sörgruvan, Prinsgruvan och Bancobrottet. Från början var gruvan en koppargruva, men under 1800-talet verkar fokus glidit över […]

Sångbäcksfallet

Sångbäcksfallet är ett lättillgängligt vattenfall som är ca 80 meter högt. Du parkerar enklast på parkeringsfickan, vid infarten till Sångbäcksvallens fjällby vid väg 315. Välj sedan den bommade grusvägen ner. När vägen svänger höger tar du stigen till vänster, följ sedan stigen. Promenaden är ca 10 minuter från parkeringen till fallet. Källa: https://www.vemdaleninfo.se/sv/nyheter?id=267 Källa: https://www.smahede.se/project/sangbacksfallet/