Kamrisdalen

Kamrisdalen är en förkastningsspricka nordost om Bräcke. Kryftan är ca 20 meter djup med lodräta klippväggar och ungefär 15 meter bred. Källa: https://www.brackenasta.se/se–gora/aventyr/vandra/kamrisdalen Karta till KamrisdalenVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenVästerklevenVästerkleven som ligger nordost om Bräcke sägs ha använts som en ättestupa. Det sägs att vandringsfolk gjorde sig av med de gamla här när …

Ransjöfallet

Ransjöfallet är ett ganska okänt vattenfall som ligger väster om Sonfjällets nationalpark. Källa: https://www.smahede.se/project/rannsjofallet/ Karta till RansjöfalletVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenLillråndafalletLillråndafallet är ett vattenfall väster om Sonfjällets nationalpark. Det är ungefär 2,5 kilometers vandring fram till fallet. Läs mer om Lillråndafallet härRändåfalletRändåfallet består av flera vattenfall med olika fallhöjd, den totala fallhöjden är …

Brudslöjan

Brudslöjan är ett vattenfall som ligger väster om Storlien, strax innan den norska gränsen. Fallet är 24 meter högt, till foten av fallet går en trappa och över vattnet finns en hängbro. Källa: https://aresweden.com/vilda-vackra-vattenfall/ Karta till BrudslöjanVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenDrömmarnas grottaDrömmarnas grotta ligger i Enafors vid botten av ett klippstup invid älven. …

Jerusalemsgrottan

Jerusalemsgrottan ligger i Bydalsfjällen i Jämtland. Grottan är en blockgrotta som är cirka 20 meter djup. Källa: https://www.utsidan.se/blogs/ohrnellsblogg/pa-spaning-efter-jerusalemsgrottan_12679.htm Karta till JerusalemsgrottanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenStorfalletStorfallet ligger i Storån väster om Bydalen och Häglekardalen. …

Herculesgruvan

Herculesgruvan ligger vid Döda Fallet sydost om Hammarstrand. I gruvan bröts det järn med järnhalten ska ha varit låg så arbetet lades ner. Idag finns en ca 10 meter lång gruvgång klar. Idag är gruvan dock avspärrade på grund av ras som inträffat. Källa: https://www.ltz.se/2010-09-07/berget-rasar-vid-doda-fallet Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/32696e7f-86c2-4327-a55d-98d76780307c Källa: Eget besök på platsen Karta till HerculesgruvanVisa …

Döda Fallet

Döda Fallet är en fors som sedan 1796 är torrlagd sydost om Hammarstrand. Torrläggningen är ett resultat av ett misslyckat vattenledningsarbete. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6da_fallet Källa: Eget besök på platsen. Karta till Döda FalletVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenHerculesgruvanHerculesgruvan ligger vid Döda Fallet sydost om Hammarstrand. I gruvan bröts det järn med järnhalten ska ha varit …

Lillråndafallet

Lillråndafallet är ett vattenfall väster om Sonfjällets nationalpark. Det är ungefär 2,5 kilometers vandring fram till fallet. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besoksmal/naturreservat/brovallvalen.html Källa: https://www.smahede.se/project/lillrandafallet/ Karta till LillråndafalletVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenRansjöfalletRansjöfallet är ett ganska okänt vattenfall som ligger väster om Sonfjällets nationalpark. Läs mer om Ransjöfallet härGrottan i TorrbäcksdalenGrottan i Torrbäcksdalen ligger sydväst om Hede och …

Forsaforsen

Forsaforsen ligger vid Duved där Järnvägen passerar över Indalsälven. Källa: https://www.openstreetmap.org/node/5793683009#map=14/63.3918/12.9238 Karta till ForsaforsenVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenTegeforsenTegeforsen i ligger Indalsälven vid Tegefjäll mellan Duved och Åre. Läs mer om Tegeforsen härTännforsen Fallet är Sveriges största, med en total fallhöjd på 37 meter varav en lodrät fallhöjd på 26 meter. Tillsammans med bredden på 60 meter ger …

Tegeforsen

Tegeforsen i ligger Indalsälven vid Tegefjäll mellan Duved och Åre. Källa: https://www.openstreetmap.org/node/2378983234#map=14/63.3942/12.9503 Karta till TegeforsenVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenForsaforsenForsaforsen ligger vid Duved där Järnvägen passerar över Indalsälven. Läs mer om Forsaforsen härBjelkes gruvaKälla: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/3f181c80-060a-4f8a-b6d8-d93dfcfd60bb Läs mer om Bjelkes gruva härSkutåfalletSkutåfallet är ett vattenfall som ligger väster om Huså på Åreskutans nordsida. Fallet ligger …

Dödfallet

Dödfallet är ett vattenfall i Storboströmmen sydost om Mörsil i Jämtland. Fallet fick sitt namn 1895 då en flottare från Offerdal omkom i fallet då han blev krossad av timmer. Hans arbetskamrater har rest en minnesten på platsen. Källa: https://www.hembygd.se/morsil/Dodfallet Karta till DödfalletVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenStorbofalletStorbofallet är ett vattenfall i Storboströmmen sydost …