Offerhällan

Offerhällan sägs vara en gammal ättestupa och ligger på Bergvattenberget vid Sörmorets by sydväst om Åsele. På toppen av klippan ska det omkring 1850 stått en samisk gudabild. Men när den påträffades fördes den till kyrkan i Åsele. Enligt sägnen ska klippan använts av samerna som ättestupa. När de gamla inte längre kunde följa med […]

Nilastupet

Nilastupet ligger på Tjamstanberget i Malå sägs vara en ättestupa som samer använde. Det sägs att den sista som störtade sig ner för berg här var Erik Sjulson och han har fått ge namn åt platsen. Källa: https://attestupor.com/2013/10/15/attestupan_tjamstan/ Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/4772feaa-9856-4ec2-a4f4-d982654e1e08

Nautanens kopparfält

Nautanens kopparfält består av fem olika gruvor som drevs mellan 1903 och 1908. Idag finns resterna kvar på platsen. Gruvorna på platsen hette Dagny, Hoppet, Maria, Fredrik och Max. Runt gruvor växte ett samhälle upp, efter att gruvan lagts ner så monterades byggnaderna ner och flyttades från platsen. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nautanen Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/60501d79-2191-468d-87b6-64f77dabb7c1