Flakgrottan i Horns branter

Flakgrottan i Horns branter ligger på nordöstra delen av Öland. Klinten har rasat i stora flak som bildar grottan. Källa: https://grottor.se/grotta/Flakgrottan_i_Horns_branter Karta till Flakgrottan i Horns branterVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenJungfrukammarenJungfrukammaren är en …

Homps kula

Homps kula ligger öster om Grönhögen på södra Öland. Sägnen säger att denna spricka i kalkstenen är öppningen till en tunnel under alvaret. Lokala utforskare har konstaterat att tunneln är minst 25 meter lång. Källa: https://alltpaoland.se/platser/homps-kula/ Karta till Homps kulaVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på …

Föralinjen

Föralinjen var ett försök att skapa en försvarlinje, bestående av en kombination av kanal och krondike tvärsöver hela Öland. Planen var att den skulle gå mellan Djupavik på västsidan till Vässby på västsidan och i praktiken dela Öland. Projektet påbörjades under andra världskriget och tanken var att skapa att hinder för framryckande fientliga trupper. Vid Djupavik …

Kyrkan

Kyrkan på Blå Jungfrun var tänkt som platsen för Verner von Heidenstams bröllop, men bröllop skedde istället Lervik på norra delen av ön. Själva grottan är 8 meter lång och mellan 2 och 5 meter bred. Källa: https://www.sverigesnationalparker.se/park/bla-jungfrun-nationalpark/upplevelser/kyrkan/ Karta till KyrkanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket …

Jungfrukammaren

Jungfrukammaren är en grotta på Blå Jungfrun som har en mycket smal ingången men ett imponerade inre. Källa: https://www.sverigesnationalparker.se/park/bla-jungfrun-nationalpark/upplevelser/jungfrukammaren/ Karta till JungfrukammarenVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenKyrkanKyrkan på Blå Jungfrun var tänkt som platsen …

Linnes grotta

Linnes grotta är en grotta som som går in i berget vid Hamnberget i det gamla brytningsområdet i Degerhamn på Öland. Det berättas att Carl von Linné besökte grottan men fick en sten på foten år 1741. Källa: https://alltpaoland.se/platser/linnes-grotta/ Karta till Linnes grottaVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du …