Flakgrottan i Horns branter

Flakgrottan i Horns branter ligger på nordöstra delen av Öland. Klinten har rasat i stora flak som bildar flera mindre grottor. Källa: https://grottor.se/grotta/Flakgrottan_i_Horns_branter Källa: Eget besök på platsen Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Karta till Flakgrottan i Horns branterVisa positionen …

Föralinjen

Föralinjen var ett försök att skapa en försvarlinje, bestående av en kombination av kanal och krondike tvärsöver hela Öland. Planen var att den skulle gå mellan Djupavik på västsidan till Vässby på västsidan och i praktiken dela Öland. Projektet påbörjades under andra världskriget och tanken var att skapa att hinder för framryckande fientliga trupper. Vid Djupavik …

Kyrkan

Kyrkan på Blå Jungfrun var tänkt som platsen för Verner von Heidenstams bröllop, men bröllop skedde istället Lervik på norra delen av ön. Själva grottan är 8 meter lång och mellan 2 och 5 meter bred. Källa: https://www.sverigesnationalparker.se/park/bla-jungfrun-nationalpark/upplevelser/kyrkan/ Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är …

Jungfrukammaren

Jungfrukammaren är en grotta på Blå Jungfrun som har en mycket smal ingången men ett imponerade inre. Källa: https://www.sverigesnationalparker.se/park/bla-jungfrun-nationalpark/upplevelser/jungfrukammaren/ Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Karta till JungfrukammarenVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenKyrkanKyrkan på Blå Jungfrun var …

Linnes grotta

Linnes grotta är en grotta som som går in i berget vid Hamnberget i det gamla brytningsområdet i Degerhamn på Öland. Det berättas att Carl von Linné besökte grottan men fick en sten på foten år 1741. Källa: https://alltpaoland.se/platser/linnes-grotta/ Källa: Eget besök på platsen Det finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör …

Borgholms slottsruin

I slutet av 1100-talet byggdes ett mäktigt torn, en kastal, som snart omgärdades av en ringmur. Borgen byggdes under 1200-talets senare del och torde ha stått klar 1281. Under krigen mellan Sverige och Danmark förstördes slottet i början av 1500-talet och upprustades inte förrän under Johan III:s regeringstid. Från 1572 var först Johan Baptista Pahr och sedan dennes bror Dominicus byggmästare på slottet, …