Föralinjen

Föralinjen var ett försök att skapa en försvarlinje, bestående av en kombination av kanal och krondike tvärsöver hela Öland. Planen var att den skulle gå mellan Djupavik på västsidan till Vässby på västsidan och i praktiken dela Öland. Projektet påbörjades under andra världskriget och tanken var att skapa att hinder för framryckande fientliga trupper. Vid Djupavik …

Jungfrukammaren

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Jungfrukammaren är en grotta på Blå Jungfrun som har en mycket smal ingången men ett imponerade inre. Källa: https://www.sverigesnationalparker.se/park/bla-jungfrun-nationalpark/upplevelser/jungfrukammaren/ Karta till JungfrukammarenVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenKyrkanKyrkan på Blå Jungfrun var tänkt som platsen …