Häradstorpshålorna

Häradstorpshålorna ligger norr om Norrköping. I en brant finns en vågrät spricka som nås via en klyfta i bergssluttningen. Källa: https://grottor.se/grotta/H%C3%A4radstorpsh%C3%A5lorna Karta till HäradstorpshålornaVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenRövargrottanRövargrottan är en grotta väster om Krokek. …

Storpissans vattenfall

Storpissans vattenfall ligger på Omberg norr om Ödeshög. Storpissan är en bäck som här rinner över en utskjutande klippa och faller fritt ner i Vättern. Källa: Eget besök på platsen Karta till Storpissans vattenfallVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenOxbåsetOxbåset är en bergspricka eller ravin på Omberg norr om Ödeshög. Spricka är ungefär 40 meter lång …

Skrevan vid Kvarsebo Klint

Skrevan vid Kvarsebo Klint ligger på den norr kanten av Bråviken öster om Norrköping. Skrevan är förkastningsspricka i berget. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/naturreservat/kvarseboklint-naturreservat.html Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC2818K_djupvik-2-skrevan Karta till Skrevan vid Kvarsebo KlintVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenÖrnbergsgrottanÖrnbergsgrottan består av en rak och hög spricka, ca 10 meter in i grottan smalnar den av på grund av ett …

Trevåningsgrottan

Trevåningsgrottan är en grotta som ligger norr om Ulrika. Grottan består av fler underjordiska salar och trånga gångar. Ingången som kan vara svår att hitta är att två meter lodrätt hål vid en stor sten. Källa: Svenska Grottor Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Trev%C3%A5ningsgrottan Karta till TrevåningsgrottanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du …

Bagarns grotta

Bagarns grotta ligger öster om Ödeshög. Enligt sägnen ska en bagare en gång skjutit ihjäl sig i denna grotta. Källa: http://hembygdsbok.odeshog.se/bagarns-grotta Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC4QK4K_stora-och-lilla-grottan?guid=6a8e223d-6f5c-450b-8c88-cd11f58bc1a8 Karta till Bagarns grottaVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenRödgavels grottaRödgavels grotta …

Oxbåset

Oxbåset är en bergspricka eller ravin på Omberg norr om Ödeshög. Spricka är ungefär 40 meter lång och går ner till Vättern. På båda sidor om sprickan finns lodräta klippväggar som går ner i Vättern. På den norra sidan av sprickan finns grottor i klippväggen som bara kan nås via vattnet. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/9a010f5e-57d8-4f8a-a525-4f78ccb7c8a5 Källa: Eget besök …

Rövargrottan

Rövargrottan är en grotta väster om Krokek. Grottan är ungefär 20 meter gånger 10 meter och ligger kanten av ett berg. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/d926db33-e486-45a4-a3c3-e7ee281ae10f Karta till RövargrottanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenHäradstorpshålornaHäradstorpshålorna ligger norr om Norrköping. …

Vålters grotta

Vålters grotta består av 2 hålor eller kamrar i marken öster om Finspång. Man kommer ner till båda genom vardera en öppning i marken (“grythål”). Kamrarna är förbundna med varandra och den ena har eldstad. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/46ff75c0-73ad-4a32-aab9-88ef32347c64 Karta till Vålters grottaVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket …

Selos kammare

Selos kammare är en grotta på Seloberg i Östergötland. Enligt historien skall stortjuven Selo ha använt grottan som sitt tillhåll. Hans grotta blev till slut upptäckt av en jägare och han kunde fångas in. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/dfbb74f0-4446-4f2c-97a6-42555cfa3d8f Källa: https://www.ydre.se/kulturfritid/sagorochsagneriydre/selo.4.b37cf2d1210ab226ee8000119246.html Karta till Selos kammareVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör …

Urkons grotta

Urkons grotta är en grotta längs sjön Sommens strand. Grottan är ungefär fyra meter djup. Om grottas berättas att Trollkarlen Some, som bodde i Tullerum, tröttnade på Urkon och lyckades med diverse trollerier, hästsko och kedjor stänga in henne i Urberget, som reser sig brant upp över Sommen. Där inne sitter hon i sin håla. …