Selos kammare

Selos kammare är en grotta på Seloberg i Östergötland. Enligt historien skall stortjuven Selo ha använt grottan som sitt tillhåll. Hans grotta blev till slut upptäckt av en jägare och han kunde fångas in. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/dfbb74f0-4446-4f2c-97a6-42555cfa3d8f Källa: https://www.ydre.se/kulturfritid/sagorochsagneriydre/selo.4.b37cf2d1210ab226ee8000119246.html

Slusastenen

Slusastenen är ett stort flyttblock öster om Tranås. Blocket vilar på en klippa så att en grotta bildas under blocket. Enligt traditionen kallas flyttblocket Slusastenen, efter en gubbe, Slusen som bodde i grottan om somrarna på 1860-talet. Namnet Slusen är ett öknamn, kanske på grund av klädseln. Han uppträdde oftast i fotsid kappa med ett rep […]