Lohallen

Lohallen är en grotta som ligger söder om Olofström. Grottan är en blockgrotta som är ungefär 3 gånger 1.5 meter stor och 1-2 meter hög. Grottan sägs ha fungerat som gömställe för snapphanar under de Svensk-Danska krigen. Källa: https://greater-copenhagen.net/lohallen/ Karta till LohallenVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör …

Kvarnbackagrottan

Kvarnbackagrottan är en mindre grotta öster om Osby. Grottan är en blockgrotta som sägs ha varit ett gömställe för snapphanar. Källa: https://greater-copenhagen.net/snapphanegrottan-i-sondraryd/ Karta till KvarnbackagrottanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenSmörhålanSmörhålan är en mindre grotta …

Gastafastan

Gastafastan är en grotta som ligger norr om Olofström. Grottan säg har varit ett tillhåll för snapphanar en gång i tiden. Källa: https://greater-copenhagen.net/snapphanegrottan-gastafastan Karta till GastafastanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenJössehallJössehall ligger öster om …

Luffaregrottan

Luffaregrottan ligger nordväst om Sölvesborg. Grottan är en blockgrotta som sägs ha använts av luffare som behövde skydd för natten. Källa: https://greater-copenhagen.net/luffaregrottan/ Karta till LuffaregrottanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenSnapphanegrottanSnapphanegrottan i norra änden av …

Jössehall

Jössehall ligger öster om Osby. Ett flyttblock vilar på ett annat block och under har det skapats ett utrymme som är 3 gånger 3 meter och en meter högt. Enligt sägnen så gömde sig en bonddräng vid namn Jösse under block för att undvika inskrivning till armén. Källa: https://greater-copenhagen.net/jossehall/ Karta till JössehallVisa positionen i Google …

Smörhålan

Smörhålan är en mindre grotta öster om Osby. Enligt sägnen ska grottan använts av Snapphanar för att förvara mat och proviant. Källa: https://greater-copenhagen.net/snapphanegrottan-i-hagghult/ Karta till SmörhålanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenKvarnbackagrottanKvarnbackagrottan är en mindre …

Laxtrappan

Laxtrappan ligger i Rössjöholmsån strax norr om Munka Ljungby. Kanske inte något stort vattenfall, men väldigt badvänligt. Källa: https://www.kajak.nu/laxtrappan-i-munka-ljungby/ Karta till LaxtrappanVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenHälleforsenHälleforsen är en mindre vattenfall i en bäckravin på Hallandsåsen. Skyltning till platsen saknas. Läs mer om Hälleforsen härSnibe stuaSnibe stua är en grotta som ligger nordväst om …

Odensjön

Odensjön ligger i östra delen av Söderåsens nationalpark söder om Ljungbyhed här finns en plats som sägs vara en ättestupa. I “Handbok för Resande i Sverige” från 1838 går det att läsa: “Af Små-sjöarne är den ganska lilla Odensjö (i Onsjö härad, nära gränsen mellan Skånes begge län) märkvärdig för sitt sällsamma läge mellan en …

Axeltorps ättestupa

Axeltorps ättestupa ligger i Axeltorps naturreservat söder om Båstad. Här finns en sex meter hög klippa som sägs ha fungerat som ättestupa. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/969804ac-d13e-45c4-b86c-6adc55aa387e Karta till Axeltorps ättestupaVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenHälleforsenHälleforsen är en mindre vattenfall i en bäckravin på Hallandsåsen. Skyltning till platsen saknas. Läs mer om Hälleforsen härLagaholmLagaholm är en slottsruin i Laholm, som ligger …

Hallen

Hallen som ligger sydväst om Perstorp sägs i gamla tider använts som ättestupa. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/35fcb2e5-327e-4d2c-9c16-d6b6620e6f33 Karta till HallenVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenSnapphanegrottanSnapphanegrottan är en grotta mellan Perstorp och Klippan. Grottan är 2-3 m lång och ungefär 2 meter hög. Ingången är genom en ca 0,7 m h öppning i en mur. Läs mer …