Lohallen

Lohallen är en grotta som ligger söder om Olofström. Grottan är en blockgrotta som är ungefär 3 gånger 1.5 meter stor och 1-2 meter hög. Grottan sägs ha fungerat som gömställe för snapphanar under de Svensk-Danska krigen. Källa: https://greater-copenhagen.net/lohallen/ Karta till LohallenVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör …

Kvarnbackagrottan

Kvarnbackagrottan är en mindre grotta öster om Osby. Grottan är en blockgrotta som sägs ha varit ett gömställe för snapphanar. Källa: https://greater-copenhagen.net/snapphanegrottan-i-sondraryd/ Karta till KvarnbackagrottanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenSmörhålanSmörhålan är en mindre grotta …

Gastafastan

Gastafastan är en grotta som ligger norr om Olofström. Grottan säg har varit ett tillhåll för snapphanar en gång i tiden. Källa: https://greater-copenhagen.net/snapphanegrottan-gastafastan Karta till GastafastanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenJössehallJössehall ligger öster om …

Luffaregrottan

Luffaregrottan ligger nordväst om Sölvesborg. Grottan är en blockgrotta som sägs ha använts av luffare som behövde skydd för natten. Källa: https://greater-copenhagen.net/luffaregrottan/ Karta till LuffaregrottanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenSnapphanegrottanSnapphanegrottan i norra änden av …

Jössehall

Jössehall ligger öster om Osby. Ett flyttblock vilar på ett annat block och under har det skapats ett utrymme som är 3 gånger 3 meter och en meter högt. Enligt sägnen så gömde sig en bonddräng vid namn Jösse under block för att undvika inskrivning till armén. Källa: https://greater-copenhagen.net/jossehall/ Karta till JössehallVisa positionen i Google …

Smörhålan

Smörhålan är en mindre grotta öster om Osby. Enligt sägnen ska grottan använts av Snapphanar för att förvara mat och proviant. Källa: https://greater-copenhagen.net/snapphanegrottan-i-hagghult/ Karta till SmörhålanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenKvarnbackagrottanKvarnbackagrottan är en mindre …

Laxtrappan

Laxtrappan ligger i Rössjöholmsån strax norr om Munka Ljungby. Kanske inte något stort vattenfall, men väldigt badvänligt. Källa: https://www.kajak.nu/laxtrappan-i-munka-ljungby/ Karta till LaxtrappanVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenHälleforsenHälleforsen är en mindre vattenfall i en bäckravin på Hallandsåsen. Skyltning till platsen saknas. Läs mer om Hälleforsen härSnibe stuaSnibe stua är en grotta som ligger nordväst om …

Odensjön

Odensjön ligger i östra delen av Söderåsens nationalpark söder om Ljungbyhed här finns en plats som sägs vara en ättestupa. I ”Handbok för Resande i Sverige” från 1838 går det att läsa: ”Af Små-sjöarne är den ganska lilla Odensjö (i Onsjö härad, nära gränsen mellan Skånes begge län) märkvärdig för sitt sällsamma läge mellan en …

Axeltorps ättestupa

Axeltorps ättestupa ligger i Axeltorps naturreservat söder om Båstad. Här finns en sex meter hög klippa som sägs ha fungerat som ättestupa. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/969804ac-d13e-45c4-b86c-6adc55aa387e Karta till Axeltorps ättestupaVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenKanske BergkristallKälla: https://nanopdf.com/download/fyndort_pdf Läs mer om Kanske Bergkristall härHälleforsenHälleforsen är en mindre vattenfall i en bäckravin på Hallandsåsen. Skyltning till platsen saknas. …

Hallen

Hallen som ligger sydväst om Perstorp sägs i gamla tider använts som ättestupa. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/35fcb2e5-327e-4d2c-9c16-d6b6620e6f33 Karta till HallenVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenBergkristallKoordinaten är ganska mycket en gissning, baserat på texten nedan och höjdskuggning som kan visa på grävda platser.. Läs mer om Bergkristall härBergkristallBaserat på infon till den närliggande punkten och att marken …