Tunnelgruvan

Tunnelgruvan ligger vid Järna gruvor längs Sörmlandsleden väster om Järna. Tunnelgruvan består av ett horisontellt schakt där järnmalm bröts på 1600- och 1700-talet. Gruvan är vattenfylld men vintertid då vattnet fryser går det att gå genom gången. Källa: http://trailrun4fun.blogspot.com/2019/02/sormlandsleden-molnbo-jarna-23k.html Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/ca8de5f2-213c-48c3-b2b0-cd75e4b52784