Grottan i Våtöberget

Grottan i Våtöberget är en liten fint slipad strandgrotta, som ligger söder om Umeå i naturreservatet Strömbäck-Kont. Källa: https://docplayer.se/6953194-Valkommen-att-upptacka-umeas-smultronstallen.html Källa: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/naturomradenfriluftsomraden/strombackkontnaturreservat.4.27a2de8b172da059ace20ea.html Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Karta till Grottan i VåtöbergetVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenAnna-Lotta …

Klabbergsgrottan

Klabbergsgrottan är en nischgrotta som ligger väster om Umeå. Grottan är ungefär sex meter djup. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC170VP_klabbergsgrottan Källa: Grottor i Sverige Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Karta till KlabbergsgrottanVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenTjärnbergsgrottanBeskrivning saknas tyvärr …

Anton-Andersafallet

Anton-Andersafallet är ett 1.5 meter högt vattenfall nor om Skellefteå. Källa: https://www.openstreetmap.org/node/3632190409 Karta till Anton-AndersafalletVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenFällforsfalletFällforsfallet ligger i Byskeälven i byn Fällfors. I Fällfors finns också Sveriges första laxtunnel för att underlätta fiskens vandring. Läs mer om Fällforsfallet härFinnforsgrottanFinnforsgrottan, som också kallas Rövargrottan i Finnfors, ligger vid …

Långbergskullarna, Norra grottan

Långbergskullarna är ett naturreservat som ligger sydväst om Umeå, där det finns två grottor, detta är den norra av de två. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/naturreservat/langbergskullarna.html Källa: https://visittavelsjo.se/wp-content/uploads/2021/03/Grottor.pdf Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Karta till Långbergskullarna, Norra grottanVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr …

Skorstensgrottan

Skorstensgrottan ligger på Tavelsjöberget nordväst om Umeå. Jättelika klippblock lutar här mot berget som skapar en men smal genomgående tunnel. Källa: https://docplayer.se/6953194-Valkommen-att-upptacka-umeas-smultronstallen.html Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Karta till SkorstensgrottanVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenTvillinggrottornaTvillinggrottorna ligger …

Tvillinggrottorna

Tvillinggrottorna ligger på Tavelsjöberget nordväst om Umeå. I en bergnisch finns två grottor, vara den högra leder till Tavelsjöbergets största grottsal. Den vänstra är mer svårtillgänglig och fylld av stora block. Längst in i den grottan finns krypgångar som leder in i berget. Källa: https://docplayer.se/6953194-Valkommen-att-upptacka-umeas-smultronstallen.html Det finns risker med att besöka en grotta, du gör …

Stupgrottan

Stupgrottan ligger på Tavelsjöberget nordväst om Umeå. Grottan ligger på en avsats ovanför stigen, för att nå den behöver man klättra upp i en smal spricka. Innanför grottans ingång, som är lågt, finns ett 3 meter djup stup, detta leder till grottgång och kryppassage igenom vilken man kan kolla till en inre sal. Totalt är …

Vallbergsgrottan

Vallbergsgrottan är en grotta som ligger nordost om Umeå. Grottan är stor men svåråtkomlig. Enklast att komma till grottan är via Tavelsjöleden och där den passerar vindskyddet och utsiktsplatsen på Vallberget. Källa: https://docplayer.se/6953194-Valkommen-att-upptacka-umeas-smultronstallen.html Källa: https://www.openstreetmap.org/node/7130962758 Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten …

Trollkyrkan

Trollkyrkan är en grotta som ligger i Vebomark väster om Lövånger. Grottan som ligger på Getmyrberget är en blockgrotta, med att förrum ca 5-6 meter i diameter, därifrån kan man komma in i en 12-15 lång tunnel till ett inre rum. Från fotbollsplanen i närheten ska det vara skyltat till grottan. Källa: http://www.lovanger.se/byar-foreningar/byar/vebomark/ Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC7856M_trollkyrkan …

Solbergets Brandtorn

Solbergets Brandtorn ligger nordost Junsele. Tornet är 8 meter högt och byggt i järn. Källa: http://notimetolose.bloggplatsen.se/2020/03/26/11661608-solbergsliden-stuga-och-utkikstorn-skoter-och-skidspar-mots/ Källa: https://brandhistoriska.org/wp-content/uploads/2020/02/Brandtorn.pdf Karta till Solbergets BrandtornVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenLillsjökojanLillsjökojan är en stuga där det går att ta en rast och ligger i Lillsjöslåtterns naturreservat. Lillsjöslåtterns naturreservat är en bevattnad slåttermyr vid Lillsjön i …